Afişarea sau ascunderea numărului de telefon - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a efectua un apel internaţional
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
. Se
afișează
jurnalul de apeluri.
3
Atingeţi
ușor
pentru a
afișa
tastatura virtuală.
4
Atingeţi continuu 0 până când apare semnul „+”.
5
Introduceţi codul de ţară,
prefixul
interurban fără zerourile iniţiale, urmat de
numărul de telefon. Apoi atingeţi
ușor
.
Pentru a adăuga în ecranul principal un număr cu formare directă
1
Atingeţi continuu o zonă liberă din
Ecranul principal
până când dispozitivul
vibrează
și
apare meniul de personalizare.
2
În meniul de personalizare, atingeţi
ușor
Widgeturi
>
Comenzi rapide
.
3
Derulaţi lista de aplicaţii
și
selectaţi
Formare directă
.
4
Selectaţi persoana de contact
și
numărul pe care doriţi să îl utilizaţi ca număr cu
formare directă.
Afişarea sau ascunderea numărului de telefon
Aveţi posibilitatea să selectaţi
afișarea
sau ascunderea numărului de telefon care apare
pe dispozitivele destinatarilor atunci când îi apelaţi.
Pentru a afişa sau a ascunde numărul dvs. de telefon la efectuarea apelurilor
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Apelare
>
Setări suplimentare
>
ID apelant
și
alegeţi o opţiune.
Este posibil ca această opţiune să nu
fie
furnizată de toţi operatorii.
Primirea apelurilor
Dacă primiţi un apel atunci când dispozitivul se
află
în modul de repaus sau ecranul este
blocat, aplicaţia de telefon se deschide în format pe tot ecranul. Dacă primiţi un apel
atunci când ecranul este activ, apelul sosit se
afișează
ca
notificare
care
plutește,
adică
într-o fereastră minimizată care
plutește
în partea de sus a ecranului deschis. Atunci când
sosește
o astfel de
notificare,
puteţi alege să răspundeţi la apel
și
să deschideţi ecranul
cu aplicaţii al telefonului sau puteţi să respingeţi apelul
și
să rămâneţi la ecranul curent.
Pentru a răspunde la un apel atunci când ecranul este inactiv
Atunci când primiţi un apel, trageţi
spre dreapta.
Pentru a răspunde la un apel sosit atunci când ecranul este activ
Când primiţi un apel, în
notificarea
de tip preaviz care apare în partea de sus a
ecranului, atingeţi
ușor
RĂSPUNDEŢI
.
În loc să răspundeţi la apel, puteţi să mergeţi la ecranul principal cu aplicaţii al telefonului
atingând
ușor
fereastra de
notificare
de tip preaviz. Prin utilizarea acestei metode,
beneficiaţi
de mai multe opţiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteţi decide să refuzaţi apelul
cu un mesaj.
Pentru a refuza un apel atunci când ecranul este inactiv
Atunci când primiţi un apel, trageţi
spre stânga.
Pentru a refuza un apel atunci când ecranul este activ
Când primiţi un apel, în
notificarea
de tip preaviz care apare în partea de sus a
ecranului, atingeţi
ușor
RESPINGERE
.
În loc să respingeţi la apel, puteţi să mergeţi la ecranul principal cu aplicaţii al telefonului
atingând
ușor
fereastra de
notificare
de tip preaviz. Astfel,
beneficiaţi
de mai multe opţiuni
pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteţi decide să refuzaţi apelul cu un mesaj.
71
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links