Refuzarea unui apel prin intermediul mesaj text - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în aşteptare
Când primiţi apelul, apăsaţi tasta de volum.
Refuzarea unui apel prin intermediul unui mesaj text
Cu ajutorul unui mesaj text puteţi refuza un apel, îl puteţi trimite automat către apelant
și
îl
puteţi stoca în conversaţia din Mesagerie pe care o purtaţi cu persoana de contact
respectivă.
Puteţi
fie
să selectaţi unul dintre mesajele
predefinite
disponibile pe dispozitiv,
fie
să creaţi
un mesaj nou. De asemenea, puteţi să vă creaţi propriile mesaje editându-le pe cele
predefinite.
Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este inactiv
1
Atunci când
sosește
un apel, atingeţi
ușor
OPŢIUNI DE RĂSPUNS
.
2
Selectaţi un mesaj
predefinit
sau atingeţi
ușor
Scriere mesaj nou
.
Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este activ
1
Atunci când
sosește
un apel, atingeţi
ușor
OPŢIUNI DE RĂSPUNS
.
2
Selectaţi un mesaj
predefinit
sau atingeţi
ușor
Scriere mesaj nou
.
Pentru a refuza un al doilea apel cu un mesaj text
1
Dacă auziţi bipuri repetate în timpul unui apel, atingeţi
ușor
OPŢIUNI DE
RĂSPUNS
.
2
Selectaţi un mesaj
predefinit
sau atingeţi
ușor
Scriere mesaj nou
.
Pentru a edita mesajul text utilizat pentru a refuza un apel
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Apelare
>
Refuzare apel însoţită de mesaj
.
3
Atingeţi
ușor
mesajul pe care doriţi să îl editaţi, apoi efectuaţi
modificările
necesare.
4
Atingeţi
ușor
OK
.
Apeluri în
desfășurare
1
Terminaţi un apel
2
Efectuaţi un al doilea apel
3
Puneţi în
așteptare
apelul curent sau preluaţi un apel în
așteptare
4
În timpul unui apel, introduceţi cifrele DTMF
5
Amuţiţi microfonul în timpul unui apel
6
Activaţi difuzorul de putere în timpul unui apel
72
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links