pașii - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a modifica volumul în timpul unui apel
Apăsaţi pe tasta de volum în sus sau în jos.
Utilizarea jurnalului de apeluri
În jurnalul de apeluri, aveţi posibilitatea să vizualizaţi apeluri pierdute
, apeluri primite
și
apeluri efectuate
.
Pentru a deschide jurnalul de apeluri
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
Pentru a vizualiza apelurile pierdute
1
Dacă aveţi un apel pierdut, în bara de stare apare
. Trageţi în jos bara de stare.
2
Atingeţi
ușor
Apel pierdut
.
Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
. Se
afișează
jurnalul de apeluri.
3
Pentru a apela direct un număr din jurnalul de apeluri, atingeţi
ușor
lângă număr.
Pentru a edita un număr înainte de a apela, atingeţi continuu numărul, apoi atingeţi
ușor
Modifica
ț
i numărul înainte de apelare
.
Pentru a adăuga un număr din jurnalul de apeluri la persoanele de contact
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
3
Atingeţi
ușor
un număr
afișat
în jurnalul de apeluri, apoi selectaţi
Creare contact
nou
sau
Adăuga
ț
i la o intrare
.
4
Editaţi detaliile persoanei de contact, apoi atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a vizualiza opţiunile jurnalului de apeluri
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
3
Atingeţi
ușor
.
Mai puteţi accesa setările generale de apelare urmând
pașii
de mai sus.
Redirecţionarea apelurilor
Puteţi direcţiona apeluri către
diverși
destinatari; de exemplu, către un alt număr de
telefon sau către un alt dispozitiv.
Pentru a redirecţiona apeluri
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Apelare
.
3
Atingeţi
ușor
Redirecţionare apeluri
>
Voce
și
selectaţi o opţiune.
4
Introduceţi numărul către care doriţi să redirecţionaţi apelurile, apoi atingeţi
ușor
Activaţi
.
Pentru a dezactiva redirecţionarea apelurilor
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Apelare
>
Redirecţionare apeluri
>
Voce
.
3
Selectaţi o opţiune, apoi atingeţi
ușor
Dezactivaţi
.
Restricţionarea apelurilor
Puteţi bloca toate sau anumite categorii de apeluri sosite sau expediate. Dacă aţi primit
un cod PIN2 de la furnizorul de servicii, puteţi, de asemenea, utiliza o listă de numere de
73
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links