Apelurile multiple - Sony G3221 Manual

Sponsored links

apelare
fixată
(FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restricţiona apelurile expediate.
Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de mesagerie vocală, puteţi trimite toate
apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct la mesageria vocală.
Nu toţi operatorii de reţea acceptă FDN. Contactaţi operatorul reţelei dvs. pentru a
verifica
dacă serviciul de reţea sau cartela SIM acceptă această funcţie.
Pentru a bloca apelurile şi mesajele de la un anumit număr
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
>
Setări
>
Blocare numere
>
Adăuga
ț
i un număr
.
3
Introduceţi numărul de telefon pentru care doriţi să blocaţi apelurile
și
mesajele
text primite, apoi atingeţi
ușor
BLOCA
Ț
I
.
Pentru a activa sau a dezactiva apelarea fixată
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Apelare
>
Numere cu apelare fixă
.
3
Dacă doriţi să activaţi funcţia de apelare
fixată,
selectaţi
Activare apelare fixă
.
Dacă doriţi să dezactivaţi funcţia de apelare
fixată,
selectaţi
Dezactivare apelare
fixă
.
4
Introduceţi codul PIN2
și
atingeţi
ușor
OK
.
Pentru a accesa lista de destinatari acceptaţi pentru apel
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Apelare
.
3
Atingeţi
ușor
Numere cu apelare fixă
>
Numere cu apelare fixă
.
Pentru a schimba codul PIN2 al cartelei SIM
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Apelare
.
3
Atingeţi
ușor
Numere cu apelare fixă
>
Schimbare cod PIN2
.
4
Introduceţi codul PIN2 vechi al cartelei SIM
și
atingeți ușor
OK
.
5
Introduceţi noul cod PIN2 al cartelei SIM
și
atingeţi
ușor
OK
.
6
Confirmaţi
codul PIN2 nou
și
atingeţi
ușor
OK
.
Pentru a trimite apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct către
mesageria vocală
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
3
Selectaţi persoana de contact dorită.
4
Atingeţi
ușor
>
.
5
Marcaţi caseta de selectare de lângă
Toate apel. către mes. vocală
.
6
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Apelurile multiple
Dacă aţi activat serviciul de apel în
așteptare,
puteţi gestiona simultan mai multe apeluri.
Atunci când această caracteristică este activată, veţi
notificat
printr-un semnal sonor
dacă primiţi un alt apel.
Date de telefonie mobilă sunt indisponibile în timpul apelurilor. Aplicaţiile, cum ar
cele pentru
e-mail, internet
și
reţele sociale, vor funcţia dacă vă conectaţi la o reţea Wi-Fi.
Pentru a activa sau a dezactiva funcţia de apel în aşteptare
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Setări
>
Apelare
>
Setări suplimentare
.
3
Pentru a activa sau a dezactiva funcţia de apel în
așteptare,
atingeţi
ușor
Apel în
aşteptare
.
74
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links