Poștă - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a răspunde la al doilea apel şi a pune apelul în curs în aşteptare
1
Dacă auziţi bipuri repetate în timpul unui apel, trageţi
spre dreapta.
2
Atingeţi
ușor
Reţinere apel
.
Pentru a refuza un al doilea apel
Dacă auziţi bipuri repetate în timpul unui apel, trageţi
spre stânga.
Pentru a efectua un al doilea apel
1
În timpul unui apel în
desfășurare,
atingeţi
ușor
. Se
afișează
jurnalul de apeluri.
2
Atingeţi
ușor
pentru a
afișa
tastatura virtuală.
3
Introduceţi numărul destinatarului
și
atingeţi
ușor
. Primul apel este pus în
așteptare.
Pentru a comuta între mai multe apeluri
Pentru a comuta la alt apel
și
a pune apelul curent în
așteptare,
atingeţi
ușor
Reţinut
.
Apeluri pentru conferinţă
Cu un apel pentru conferinţă sau către mai multe părţi, puteţi avea o conversaţie
unificată
cu două sau mai multe persoane.
Pentru detalii despre numărul de participanţi pe care îi puteţi adăuga la o teleconferinţă,
contactaţi operatorul de reţea.
Pentru a efectua un apel pentru conferinţă
1
În timpul unui apel în
desfășurare,
atingeţi
ușor
. Apare jurnalul de apeluri.
2
Pentru a
afișa
tastatura virtuală, atingeţi
ușor
.
3
Formaţi numărul celui de-al doilea participant
și
atingeţi
ușor
. Primul participant
este pus temporar în
așteptare.
4
Pentru a adăuga al doilea participant la apel
și
porni apelul pentru conferinţă,
atingeţi
ușor
.
5
Pentru a adăuga mai mulţi participanţi la apel, repetaţi
pașii
relevanţi
descriși
mai
sus.
Pentru a purta o conversaţie privată cu un participant la un apel pentru conferinţă
1
În timpul unui apel pentru conferinţă în
desfășurare,
atingeţi
ușor
Gestionare
conferinţă
.
2
Atingeţi
ușor
butonul separat al participantului cu care doriţi să aveţi o conversaţie
privată.
3
Pentru a termina conversaţia privată
și
pentru a reveni la apelul pentru conferinţă,
atingeţi
ușor
.
Pentru a elibera un participant dintr-un apel pentru conferinţă
1
În timpul unui apel pentru conferinţă în
desfășurare,
atingeţi
ușor
Gestionare
conferinţă
.
2
Atingeţi
ușor
lângă participantul pe care doriţi să îl eliberaţi.
Pentru a termina un apel de conferinţă
În timpul unui apel de conferinţă, atingeţi
ușor
.
Poștă
vocală
Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de
poștă
vocală, apelanţii vă pot lăsa mesaje
vocale atunci când nu puteţi răspunde la apeluri. În mod normal, numărul serviciului de
poștă
vocală este salvat pe cartela dvs. SIM. În caz contrar, aveţi posibilitatea să obţineţi
numărul de la operatorul de reţea
și
să îl introduceţi manual.
75
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links