Persoane de contact - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Persoane de contact
Căutarea
și
vizualizarea contactelor
1
Căutaţi persoane de contact
2
Editaţi
și
vizualizaţi informaţii medicale
și
informaţii de contact în caz de urgenţă
3
Vizualizaţi mai multe opţiuni
4
Fila Preferinţe
și
Toate persoanele de contact
5
Vizualizaţi detaliile persoanelor de contact
6
Utilizaţi cursorul pentru a trece direct la persoanele de contact ale căror nume încep cu litera selectată
7
Adăugaţi o persoană de contact
Pentru a căuta o persoană de contact
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
și
introduceţi un număr de telefon, un nume sau alte informaţii în
câmpul
Găsi
ț
i persoane de contact
. Lista rezultatelor este
filtrată
în timp ce
introduceţi câte un caracter.
Pentru a selecta persoanele de contact care se afişează în aplicaţia Persoane de
contact
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Apăsaţi pe
, apoi atingeţi
ușor
Selectaţi grupurile/conturile
.
3
În lista care apare, selectaţi opţiunea dorită. Dacă aţi sincronizat persoanele de
contact cu un cont de sincronizare, contul respectiv apare în listă.
4
Pentru a extinde suplimentar lista opţiunilor, atingeţi
ușor
Selectaţi grupurile
,
selectaţi lista verticală corespunzătoare
și
marcaţi sau anulaţi marcarea casetelor
de selectare după cum doriţi.
5
Când terminaţi, atingeţi
ușor
OK
.
77
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links