Adăugarea - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Adăugarea
și
editarea contactelor
Pentru a adăuga o persoană de contact
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
.
3
Dacă aţi sincronizat persoanele de contact cu unul sau mai multe conturi
și
adăugaţi o persoană de contact pentru prima dată, trebuie să selectaţi contul la
care doriţi să adăugaţi persoana de contact. Alternativ, atingeţi
ușor
Pers. de
contact telefon
dacă doriţi să utilizaţi
și
să salvaţi această persoană de contact
numai pe dispozitiv.
4
Introduceţi sau selectaţi informaţiile dorite pentru persoana de contact.
5
După ce terminaţi, atingeţi
ușor
SALVARE
.
După ce aţi salvat o persoană de contact într-un cont, acest cont va apărea ca destinaţie
implicită de salvare la următoarea adăugare a unei persoane de contact. Dacă doriţi să
schimbaţi contul în care se salvează o persoană de contact, trebuie să creaţi din nou persoana
de contact
și
să o salvaţi în contul corect.
Dacă adăugaţi un semn plus
și
codul ţării înaintea unui numărului de telefon al unei persoane
de contact, nu trebuie să editaţi din nou numărul atunci când efectuaţi apeluri din străinătate.
Pentru a edita o persoană de contact
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
persoana de contact pe care doriţi să o editaţi, apoi atingeţi
ușor
.
3
Editaţi informaţiile dorite.
4
După ce terminaţi, atingeţi
ușor
SALVARE
.
Anumite servicii de sincronizare nu vă permit să editaţi detaliile persoanelor de contact.
Pentru a adăuga o imagine unei persoane de contact
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
persoana de contact pe care doriţi să o editaţi, apoi atingeţi
ușor
.
3
Atingeţi
ușor
, apoi selectaţi o metodă pentru adăugarea imaginii persoanei de
contact
și
editarea acesteia.
4
După adăugarea imaginii, atingeţi
ușor
SALVARE
.
De asemenea, aveţi posibilitatea să adăugaţi o imagine unei persoane de contact direct din
aplicaţia
Album
. Dacă doriţi să adăugaţi o imagine salvată într-un cont online, mai întâi trebuie
să descărcaţi imaginea.
Pentru a personaliza tonul de apel pentru o persoană de contact
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
persoana de contact pe care doriţi să o editaţi, apoi atingeţi
ușor
.
3
Atingeţi
ușor
>
Setare ton apel
.
4
Selectaţi o opţiune din listă sau atingeţi
ușor
pentru a selecta un
fișier
de muzică
salvat pe dispozitiv, apoi atingeţi
ușor
EFECTUAT
.
5
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a trimite toate apelurile unei persoane de contact către mesagerie vocală
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
persoana de contact pe care doriţi să o editaţi, apoi atingeţi
ușor
.
3
Atingeţi
ușor
, apoi marcaţi caseta de selectare
Toate apel. către mes. vocală
.
4
După ce terminaţi, atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a bloca un număr de telefon
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Numere blocate
.
3
Atingeţi
ușor
ADĂUGAŢI UN NUMĂR
, apoi introduceţi numărul de telefon pentru
care doriţi să blocaţi apelurile
și
mesajele text primite.
4
Atingeţi
ușor
BLOCA
Ț
I
.
78
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links