Transferarea persoanelor de contact - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a şterge persoane de contact
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi continuu persoana de contact pe care doriţi să o
ștergeţi.
3
Pentru a
șterge
mai multe sau toate persoanele de contact, marcaţi casetele de
selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriţi să le
ștergeţi.
4
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Ştergere contact
.
5
Atingeţi
ușor
ŞTERGEŢI
pentru a
confirma.
Pentru a edita informaţiile de contact despre dvs.
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
EU
, apoi atingeţi
ușor
.
3
Introduceţi noile informaţii sau efectuaţi
modificările
dorite.
4
După ce terminaţi, atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a crea un contact nou dintr-un mesaj text
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeţi
ușor
SALVARE
.
3
Selectaţi o persoană de contact existentă sau atingeţi
ușor
Creare contact nou
.
4
Editaţi informaţiile despre persoana de contact
și
atingeţi
ușor
SALVARE
.
Transferarea persoanelor de contact
Există mai multe modalităţi de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Puteţi
sincroniza persoane de contact dintr-un cont online sau puteţi importa persoane de
contact direct de pe alt dispozitiv.
Dacă sincronizaţi persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi cu un cont online, de
exemplu Google Sync™ sau Microsoft
®
Exchange ActiveSync
®
, puteţi transfera
persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.
Mai puteţi să copiaţi persoane de contact pe o cartelă de memorie, să utilizaţi tehnologia
Bluetooth
®
sau să salvaţi contactele pe o cartelă SIM. Pentru informaţii mai
specifice
despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultaţi ghidul
de utilizare relevant.
Aflaţi
mai multe despre alegerea unei metode de transferare la
www.sonymobile.com/
support/
.
Pentru a sincroniza persoanele de contact de pe dispozitivul nou cu un cont de
sincronizare
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Gestiona
ț
i conturile
.
3
Selectaţi contul din care doriţi să sincronizaţi persoanele de contact, apoi atingeţi
ușor
>
Sincronizaţi acum
.
Trebuie să
fiţi
autentificat
la contul de sincronizare respectiv înainte să vă puteţi sincroniza
persoanele de contact cu acesta.
Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM
Când transferaţi persoane de contact pe/de pe o cartelă SIM, este posibil ca unele dintre
acestea să
fie
duplicate la destinaţie. Pentru informaţii privind modul de rezolvare a acestei
situaţii, consultaţi secţiunea
Evitarea intrărilor duble în aplicaţia Persoane de contact
la
pagina 82.
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Importare/exportare
>
Import de pe cartela SIM
.
3
Selectaţi locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
4
Selectaţi persoanele de contact pentru importare. Pentru a importa o singură
persoană de contact, găsiţi-o
și
atingeţi-o
ușor.
Pentru a importa toate persoanele
de contact, atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Importare toate
.
79
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links