și - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Apăsaţi pe
, apoi atingeţi
ușor
Importare/exportare
>
Importare de pe cartela SD
sau din memoria internă (fişier .vcf)
.
3
Selectaţi locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
4
Atingeţi
ușor
Cartelă SD
.
5
Selectaţi atingând
ușor
fișierele
pe care doriţi să le importaţi.
Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth
®
1
Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth
®
este activată
și
că dispozitivul este detectabil.
2
Atunci când sunteţi
notificat
despre primirea unui
fișier
pe dispozitiv, trageţi în jos
bara de stare
și
atingeţi
ușor
notificarea
pentru a accepta transferul
fișierului.
3
Atingeţi
ușor
Acceptare
pentru a porni transferul
fișierului.
4
Trageţi (glisaţi) în jos bara de stare. După
finalizarea
transferului, atingeţi
ușor
notificarea.
5
Atingeţi
ușor
fișierul
primit
și
selectaţi unde să
fie
stocate persoanele de contact.
Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact
Pentru a face copii de rezervă ale persoanelor de contact, puteţi utiliza memoria internă,
o cartelă de memorie sau o cartelă SIM.
Pentru a exporta toate persoanele de contact în memoria de stocare internă
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Apăsaţi pe
, apoi atingeţi
ușor
Importare/exportare
>
Exportare pe cartela SD
sau în memoria internă (fişier .vcf)
.
3
Atingeţi
ușor
>
Afişaţi memoria internă
.
4
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
numărul modelului dispozitivului lângă
.
5
Selectaţi folderul de destinaţie sau doar atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a exporta toate persoanele de contact pe o cartelă de memorie
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Apăsaţi pe
, apoi atingeţi
ușor
Importare/exportare
>
Exportare pe cartela SD
sau în memoria internă (fişier .vcf)
.
3
Atingeţi
ușor
>
Cartelă SD
.
4
Atingeţi
ușor
SALVARE
.
Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM
Când exportaţi persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate
informaţiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi
.
2
Atingeţi
ușor
>
Importare/exportare
.
3
Atingeţi
ușor
Exportare pe cartela SIM
.
4
Atingeţi
ușor
OK
.
Adăugarea informaţiilor medicale
și
a celor de contact în caz de
urgenţă
Puteţi să adăugaţi
și
să editaţi informaţiile pentru cazurile de urgenţă în aplicaţia
Persoane de contact. Puteţi să introduceţi detalii medicale, precum alergii
și
medicamentele pe care le luaţi,
și
informaţii despre rudele
și
prietenii care pot
contactaţi
în caz de urgenţă. După
configurare,
informaţiile pentru cazurile de urgenţă vor putea
accesate din ecranul de blocare de securitate. Această înseamnă că inclusiv atunci când
ecranul este blocat, de exemplu, printr-un cod PIN, un traseu sau o parolă, personalul de
urgenţă poate să preia informaţiile pentru cazurile de urgenţă.
80
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links