Organizarea mesajelor - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a redirecţiona un mesaj
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
conversaţia care conţine mesajul pe care doriţi să îl redirecţionaţi.
3
Atingeţi continuu mesajul pe care doriţi să-l redirecţionaţi, apoi atingeţi
ușor
Redirecţionare mesaj
.
4
Introduceţi numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectaţi din
sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact,
introduceţi manual numărul acestuia.
5
Editaţi mesajul dacă este necesar, apoi atingeţi
ușor
.
Pentru a salva un fişier inclus într-un mesaj primit
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeţi-l
ușor.
3
Atingeţi continuu
fișierul
pe care doriţi să îl salvaţi, apoi selectaţi opţiunea dorită.
Organizarea mesajelor
Pentru a şterge un mesaj
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
conversaţia care conţine mesajul pe care doriţi să îl
ștergeţi.
3
Atingeţi continuu mesajul pe care doriţi să-l
ștergeţi,
apoi atingeţi
ușor
Ştergere
mesaj
>
ŞTERGEŢI
.
Pentru a şterge conversaţii
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Ştergere conversaţii
.
3
Marcaţi casetele de selectare corespunzătoare conversaţiilor pe care doriţi să le
ștergeţi,
apoi atingeţi
ușor
>
ŞTERGEŢI
.
Pentru a marca un mesaj cu stea
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
conversaţia pe care doriţi să o deschideţi.
3
Atingeţi continuu mesajul pe care doriţi să îl marcaţi cu stea, apoi atingeţi
ușor
Adăugare stea
.
4
Pentru a anula marcarea cu stea a unui mesaj, atingeţi continuu mesajul cu stea,
apoi atingeţi
ușor
Ştergere stea
.
Pentru a vizualiza mesaje marcate cu stea
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Mesaje marcate cu stea
.
3
Toate mesajele marcate cu stea apar într-o listă.
Pentru a căuta mesaje
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
.
3
Introduceţi cuvintele cheie de căutare. Rezultatele căutării apar într-o listă.
Apelare din Mesagerie
Pentru a apela expeditorul unui mesaj
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
o conversaţie
și
atingeţi
ușor
.
84
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links