afișează - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a salva numărul unui expeditor drept persoană de contact
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeţi
ușor
SALVARE
.
3
Selectaţi o persoană de contact existentă sau atingeţi
ușor
Creare contact nou
.
4
Editaţi informaţiile despre persoana de contact
și
atingeţi
ușor
SALVARE
.
Setările pentru schimbul de mesaje
Pentru a modifica setările pentru notificările privind mesajele
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Setări
.
3
Pentru a seta un sunet de
notificare,
atingeţi
ușor
Sunet de notificare
, apoi
selectaţi o opţiune sau atingeţi
ușor
și
selectaţi un
fișier
de muzică salvat pe
dispozitiv.
4
Pentru
confirmare,
atingeţi
ușor
EFECTUAT
.
5
Pentru a regla setările suplimentare de
notificare,
atingeţi
ușor
cursoarele.
Pentru a activa sau dezactiva rapoartele de livrare pentru mesajele trimise
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
, apoi atingeţi
ușor
Setări
.
3
Atingeţi
ușor
cursorul
Raport livrare
pentru a activa sau dezactiva funcţia.
După activarea rapoartelor de livrare, se
afișează
o bifă pentru mesajul livrat cu succes.
Discuţii video
Puteţi să utilizaţi aplicaţia de chat video Google Duo™ de pe dispozitiv pentru a discuta
cu prietenii care utilizează la rândul lor această aplicaţie pe dispozitive Android™
și
iOS.
Mergeţi la https://support.google.com/duo/ pentru a obţine informaţii mai detaliate
despre modul de utilizare a acestei aplicaţii.
Funcţia de apel video funcţionează numai pe dispozitive prevăzute cu aparat foto frontal.
Pentru a utiliza aplicaţia Duo™
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Duo
.
85
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links