E-mail - Sony G3221 Manual

Sponsored links

E-mail
Configurarea
serviciilor de email
Utilizaţi aplicaţia de email de pe dispozitiv pentru a trimite
și
primi mesaje de email prin
conturile dvs. de email. Puteţi avea simultan unul sau mai multe conturi de email, inclusiv
conturi Microsoft Exchange ActiveSync de organizaţie.
Pentru a configura un cont de e-mail
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Trimitere e-mail
.
3
Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a
finaliza
configurarea.
Pentru unele servicii de e-mail, este posibil să
fie
necesar să contactaţi furnizorul de servicii de
e-mail pentru informaţii despre setările detaliate ale contului de e-mail.
Pentru a adăuga un cont de e-mail suplimentar
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
.
2
Găsiţi
și
atingeţi
ușor
Trimitere e-mail
.
3
Atingeţi
ușor
, apoi
Setări
>
Adăugare cont
.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot
descărca automat, terminaţi manual
configurarea.
5
După ce terminaţi, atingeţi
ușor
URMĂTORUL
.
Trimiterea
și
primirea mesajelor de e-mail
1
Accesaţi setări, vizualizaţi o listă cu toate folderele
și
conturile de e-mail
2
Căutaţi mesaje de e-mail
3
Accesaţi alte opţiuni
4
Lista de mesaje de e-mail
5
Scrieţi un mesaj de e-mail
Pentru a descărca mesaje de e-mail noi
Atunci când cutia
poștală
de primire a
poștei
electronice este deschisă, trageţi cu
degetul în jos pe lista de mesaje.
Înainte de a încerca să descărcaţi mesaje de e-mail noi, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune de
date funcţională. Pentru informaţii suplimentare despre asigurarea unei conexiuni de date
funcţionale, consultaţi
Setările pentru Internet
și
MMS
la pagina 47.
86
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links