Ecranul principal al aplicaţiei Muzică - Sony G3221 Manual

Sponsored links

15
Redaţi în mod aleatoriu melodiile din lista actuală de
așteptare
pentru redare
Ecranul principal al aplicaţiei Muzică
1
Atingeţi
ușor
în colţul din stânga sus pentru a deschide meniul aplicaţiei Muzică
2
Defilaţi
în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinutul
3
Redaţi o melodie utilizând aplicaţia Muzică
4
Redaţi toate melodiile în mod aleatoriu
5
Reveniţi la ecranul aplicaţiei de redare a muzicii
Pentru a reda o melodie utilizând aplicaţia Muzică
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
.
3
Selectaţi o categorie muzicală.
4
Atingeţi
ușor
o melodie pentru a o reda.
Este posibil să nu puteţi reda elemente protejate prin drepturi de autor. Asiguraţi-vă că aveţi
drepturile necesare pentru conţinutul pe care doriţi să îl utilizaţi.
Pentru a găsi online informaţii legate de o melodie
În timpul redării unei melodii în aplicaţia Muzică, atingeţi
ușor
Grafică
album
și
apoi
atingeţi
ușor
Alte informaţii
.
Resursele online legate de melodie pot include clipuri video pe YouTube™, versurile melodiilor
și
informaţi despre artist pe Wikipedia.
Pentru a edita informaţiile despre muzică şi descărca grafica albumului
1
În aplicaţia Muzică, atingeţi
ușor
Grafică
album
și
apoi
Editare info. muzică
.
2
Editaţi informaţiile după cum doriţi.
3
Pentru a seta sau descărca
grafica
albumului, atingeţi
ușor
, apoi selectaţi o
opţiune.
4
După ce terminaţi, atingeţi
ușor
SALVARE
.
Mai puteţi seta descărcarea automată a
graficii
albumului în meniul Muzică, la Setări.
Pentru a regla volumul audio
Apăsaţi pe tasta de volum în sus sau în jos.
Pentru a minimiza aplicaţia Muzică
În timpul redării unei melodii, atingeţi
ușor
pentru a merge la
Ecranul principal
.
Aplicaţia Muzică rulează în continuare în fundal.
Pentru a deschide aplicaţia Muzică atunci când aceasta redă muzică în fundal
În timp ce o melodie este redată în fundal, trageţi bara de stare în jos
și
atingeţi
ușor
aplicaţia Muzică.
Alternativ, în
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
91
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links