șterge - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Meniul aplicaţiei Muzică
Meniul aplicaţiei Muzică vă oferă o prezentare generală a tuturor melodiilor de pe
dispozitiv. De aici puteţi gestiona albumele
și
listele de redare.
1
Reveniţi la ecranul principal al aplicaţiei Muzică
2
Vizualizaţi lista actuală de
așteptare
pentru redare
3
Răsfoiţi toate listele de redare
4
Răsfoiţi toţi
artiștii
5
Răsfoiţi toate albumele
6
Răsfoiţi toate melodiile
7
Răsfoiţi toate genurile
8
Răsfoiţi toate folderele
9
Deschideţi meniul de setări pentru aplicaţia Muzică
10
Deschideţi meniul de asistenţă pentru aplicaţia Muzică
Pentru a deschide meniul aplicaţiei Muzică
1
În
Ecranul principal
, atingeţi
ușor
, apoi găsiţi
și
atingeţi
ușor
.
2
Atingeţi
ușor
.
Pentru a reveni la ecranul principal al aplicaţiei Muzică
Când meniul aplicaţiei Muzică este deschis, atingeţi
ușor
Ecran principal
sau
ecranul din dreapta meniului.
Pentru a şterge o melodie
1
În meniul aplicaţiei Muzică, răsfoiţi până la melodia pe care doriţi să o
șergeţi.
2
Atingeţi continuu titlul melodiei, apoi atingeţi
ușor
Ştergeţi din spaţiul de stocare
în
lista care apare.
3
Atingeţi
ușor
ŞTERGEŢI
pentru a
confirma.
Nu puteţi
șterge
o melodie în timp ce este redată.
Listele de redare
În ecranul principal al aplicaţiei Muzică puteţi crea propriile liste de redare din muzica
salvată pe dispozitiv.
92
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links