Liste de redare - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a crea propriile liste de redare
1
În ecranul de pornire al aplicaţiei Muzică, atingeţi continuu numele melodiei sau al
albumului pe care doriţi să îl adăugaţi într-o listă de redare.
2
În meniul care se deschide, atingeţi
ușor
Adăugare la lista de redare
>
Creare
listă de redare
.
3
Introduceţi un nume pentru lista de redare
și
atingeţi
ușor
OK
.
Sau puteţi să deschideţi meniul din ecranul principal al aplicaţiei Muzică
și
să atingeţi
ușor
Liste de redare
, apoi
pentru a crea o listă de redare nouă.
Pentru a reda listele de redare proprii
1
Deschideţi meniul aplicaţiei Muzică, apoi atingeţi
ușor
Liste de redare
.
2
Sub
Liste de redare
, selectaţi lista de redare pe care doriţi să o deschideţi.
3
Dacă doriţi să redaţi toate melodiile, atingeţi
ușor
orice melodie sau
Redare
aleatorie toate
.
Pentru a adăuga melodii într-o listă de redare
1
În ecranul principal al aplicaţiei Muzică, răsfoiţi la melodia sau albumul pe care
doriţi să îl adăugaţi într-o listă de redare.
2
Atingeţi continuu titlul melodiei sau al albumului, apoi atingeţi
ușor
Adăugare la
lista de redare
.
3
Atingeţi
ușor
numele listei de redare în care doriţi să adăugaţi albumul sau
melodia. Albumul sau melodia aste acum adăugată în lista de redare.
Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare
1
Într-o listă de redare, atingeţi continuu titlul melodiei pe care doriţi să o eliminaţi.
2
Atingeţi
ușor
Eliminaţi din lista de redare
.
Pentru a şterge o listă de redare
1
Deschideţi meniul aplicaţiei Muzică, apoi atingeţi
ușor
Liste de redare
.
2
Atingeţi continuu lista de redare pe care doriţi să o
ștergeţi.
3
Atingeţi
ușor
Ştergere
.
4
Atingeţi
ușor
ŞTERGEŢI
pentru a
confirma.
Nu puteţi
șterge
listele de redare inteligente.
Partajarea muzicii
Pentru a partaja o melodie
1
În ecranul principal al aplicaţiei Muzică, răsfoiţi la melodia sau albumul pe care
doriţi să îl partajaţi.
2
Atingeţi continuu titlul melodiei, apoi atingeţi
ușor
Partajaţi
.
3
Selectaţi o aplicaţie din listă, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
De asemenea, puteţi partaja albume
și
liste de redare în mod similar.
Îmbunătăţirea redării sunetului
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului utilizând egalizatorul
1
Deschideţi meniul aplicaţiei Muzică, apoi atingeţi
ușor
Setări
>
Setări audio
>
Efecte sonore
>
Egalizator
.
2
Trageţi butoanele benzilor de frecvenţă pentru a regla manual sunetul. Pentru a
alege un aranjament presetat, atingeţi
ușor
pentru a selecta un aranjament,
apoi atingeţi
ușor
OK
pentru
confirmare.
93
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links