Prezentarea generală a modurilor de capturare - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Pentru a utiliza funcţia de mărire/micşorare
Când aparatul foto este deschis, apropiaţi sau depărtaţi două degete pe ecranul
aparatului foto.
Mai puteţi utiliza tasta de volum, apăsând în sus sau în jos. Pentru a activa
această funcţie, atingeţi
ușor
, apoi
Mai multe
>
Utilizare tastă de volum ca
.
Pentru a înregistra un clip video utilizând tasta aparatului foto
1
Activaţi aparatul foto.
2
Deplasaţi degetul pe ecran pentru a selecta
.
3
Pentru a porni înregistrarea unui clip video, apăsaţi pe tasta aparatului foto.
4
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou pe tasta aparatului foto.
Pentru a înregistra un clip video
1
Activaţi aparatul foto.
2
Dacă nu este selectat modul video, deplasaţi degetul pe ecran pentru a selecta
.
3
Îndreptaţi aparatul foto spre subiect.
4
Pentru a porni înregistrarea, atingeţi
ușor
.
5
Pentru a întrerupe înregistrarea unui clip video, atingeţi
ușor
. Pentru a relua
înregistrarea, atingeţi
ușor
.
6
Pentru a opri înregistrarea, atingeţi
ușor
.
Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video
Pentru a realiza o
fotografie
în timpul înregistrării unui clip video, atingeţi
ușor
.
Fotografia
se realizează imediat ce eliberaţi butonul aparatului foto.
Pentru a vizualiza fotografiile şi clipurile video
1
Activaţi aparatul foto, apoi atingeţi
ușor
o miniatură pentru a deschide o
fotografie
sau un clip video.
2
Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza
fotografiile
și
clipurile
video.
Pentru a şterge o fotografie sau un clip video
1
Găsiţi
fotografia
sau clipul video pe care doriţi să îl
ștergeţi.
2
Atingeţi
ușor
ecranul pentru a
afișa
bara de instrumente.
3
Atingeţi
ușor
.
4
Atingeţi
ușor
ŞTERGEŢI
pentru a
confirma.
Setări generale pentru aparatul foto
Prezentarea generală a modurilor de capturare
Puteţi alege dintr-o gamă de moduri de capturare
și
aplicaţii ale aparatului foto. Deplasaţi
degetul pe ecranul aparatului foto spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta între
acestea.
Manual
Reglaţi manual setările aparatului foto, cum ar
rezoluţia, balansul de alb
și
ISO.
Autoreglare superioară
Optimizaţi setările pentru a se potrivi cu orice scenă.
Cameră video
Reglaţi manual setările video pentru a se potrivi cu orice scenă.
97
Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

Sponsored links