Videokaamera seadete kohandamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

ISO
ISO-tundlikkust saab määrata automaatselt reguleerima või käsitsi reguleerida
tundlikkuse seadete järgi, mis on vahemikus 50 kuni 3200.
See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis
Käsitsi
.
Mõõtmine
See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes kaadrisse
jäävale objektile langeva valguse hulka.
Nägu
Mõõdab valguse hulka pildistatava näol ja kohandab säritust, et nägu poleks liiga tume ega liiga hele.
Keskel
Määrab pildi keskme ja määrab särituse seal asuva objekti heleduse põhjal.
Punktmõõtmine
Kohandab särituse jäädvustatava objekti väga väikesele osale.
Puude
Kui puudutate ekraani, kohandab särituse objekti soovitud osale.
See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis
Käsitsi
.
Välklamp
Vähese valgustuse või tagantvalgustuse korral kasutage fotode tegemisel välklampi. Kui
koputate kaamera ekraanil välklambi ikooni
, on saadaval järgmised valikud.
Automaatne
Kaamera otsustab automaatselt, kas valgusolude tõttu on vaja kasutada välklampi.
Täitevälk
Kasutage seda seadet siis, kui taust on heledam kui objekt. Selle seade abil
eemaldatakse soovimatud tumedad varjud.
Punasilmsuse vähendamine
Selle valiku korral vähendatakse fotol silmade punast värvust.
Väljas
Välklamp on välja lülitatud. Mõnikord võib foto kvaliteet olla ilma välguta parem isegi
halbades valgusoludes. Hea foto jäädvustamiseks välku kasutamata läheb vaja
kindlat kätt. Uduste piltide vältimiseks kasutage automaattaimerit.
Taskulamp
Välk sähvib pildistades pidevalt.
Öise portree välk
Kasutage seda valikut portreefotode tegemiseks öösel või vähese valguse korral.
Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida paigal või asetada see stabiilsele pinnale.
Videokaamera seaded
Videokaamera seadete kohandamine
1
Aktiveerige kaamera.
2
Ikooni
valimiseks nipsake ekraanil.
3
Seadete kuvamiseks puudutage ikooni
.
4
Valige seade, mida soovite kohandada, ja tehke soovitud muudatused.
100
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links