Videote töötlemine videotöötlusrakendusega - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Foto kärpimine
1
Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel
koputage valikut
.
2
Kui küsitakse, valige
Fotoredaktor
.
3
Koputage valikut
>
Kärbi
.
4
Valimiseks koputage valikut
Kärbi
.
5
Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kui
nurkadesse ilmuvad ringid, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.
6
Kärpimisraami kõigi servade üheaegseks suuruse muutmiseks puudutage pikalt
üht neljast nurgast. Kui servades kuvatakse ringid, lohistage nurki soovitud
suunas.
7
Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami
keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.
8
Koputage valikut
.
9
Kärbitud foto koopia salvestamiseks koputage valikut
SALVESTA
.
Fotole eriefektide rakendamine
1
Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel
koputage valikut
.
2
Kui küsitakse, valige
Fotoredaktor
.
3
Koputage ikooni
või
ja seejärel tehke valik.
4
Töödelge fotot soovi järgi ja seejärel koputage valikut
SALVESTA
.
Fotoraami efekti lisamine fotole
1
Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel
koputage valikut
.
2
Kui küsitakse, valige
Fotoredaktor
.
3
Koputage valikut
ja seejärel tehke valik.
4
Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut
SALVESTA
.
Foto valgusseadete reguleerimine
1
Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel
koputage valikut
.
2
Kui küsitakse, valige
Fotoredaktor
.
3
Koputage ikooni
, seejärel valige suvand ning töödelge fotot soovitud viisil.
4
Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut
SALVESTA
.
Foto värvide küllastumistaseme määramine
1
Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel
koputage valikut
.
2
Kui küsitakse, valige
Fotoredaktor
.
3
Koputage valikut
ja seejärel tehke valik.
4
Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut
SALVESTA
.
Videote töötlemine videotöötlusrakendusega
Saate oma kaameraga tehtud videoid töödelda. Näiteks saate kärpida video soovitud
pikkusse või kohandada video kiirust. Töödeldud video salvestamisel jääb selle algne,
muutmata versioon seadmesse alles.
Video kärpimine
1
Leidke rakendusest Album video, mida soovite muuta, ja koputage seda.
2
Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut
.
3
Kui küsitakse, valige
Videoredaktor
, seejärel koputage valikut
Kärbi
.
4
Kärbitud kaadri teisaldamiseks ajajoonel teise kohta puudutage pikalt kärbitud
kaadri serva ja lohistage see soovitud kohta. Seejärel koputage valikut
Rakenda
.
5
Kärbitud video koopia salvestamiseks koputage valikut
SALVESTA
.
106
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links