Fotode ja videote peitmine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Video kiiruse reguleerimine
1
Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
2
Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut
.
3
Kui küsitakse, valige
Videoredaktor
, seejärel koputage valikut
Kiirus
.
4
Tehke soovitud valik, siis puudutage pikalt ajajoone serva ja lohistage see soovitud
kohta ning koputage valikut
Rakenda
.
5
Muudetud video koopia salvestamiseks koputage valikut
SALVESTA
.
Videost foto jäädvustamine
1
Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
2
Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut
.
3
Kui küsitakse, valige
Videoredaktor
, seejärel koputage valikut
Foto
jäädvustamine
.
4
Valige kaader, mida soovite jäädvustada, kasutades nooli või lohistades markerit
edenemisribal, ja seejärel koputage valikut
Salvesta
.
Fotode ja videote peitmine
Fotod ja videod saab rakenduse Album avakuvalt peita. Kui fotod ja videod on rakenduse
Album avakuvalt peidetud, saab neid vaadata ainult kausta Peidetud kaudu.
Foto või video peitmine
1
Koputage albumis fotot või videot, mille soovite peita.
2
Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut
.
3
Koputage valikuid
Peida
>
OK
.
Peidetud fotode ja videote vaatamine
1
Koputage albumis valikut
ja seejärel valikut
Peidetud
.
2
Foto või video vaatamiseks koputage seda.
3
Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise
foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.
Foto või video peidust väljatoomine
1
Koputage albumis valikut
ja seejärel valikut
Peidetud
.
2
Koputage fotot või videot, mille soovite peidust välja tuua.
3
Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut
.
4
Koputage valikut
Ära peida
.
Oma fotode vaatamine kaardil
Asukohateabe lisamist nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Saate oma fotosid kaardil
vaadata ja neile silte lisada ning sõpradele ja perele näidata, kus pildistamise ajal olite.
Lisateavet vt
Foto
geograafilise
asukoha salvestamine
lehel 96.
107
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links