NFC-funktsiooni lubamine või keelamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

NFC
Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid,
veebilehtede aadresse, muusikafaile või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte
lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne
funktsiooni.
NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega
tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-
funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.
NFC tuvastusala asub seadme tagaküljel. Hoidke oma seadet teise seadme või NFC-
skanneri lähedal, nii et NFC tuvastusalad puudutavad teineteist.
NFC ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla. Kindlaid rakendusi kasutades
võivad mõned NFC-funktsioonid olla lubatud ka siis, kui seade on välja lülitatud. Arvestage, et
kõik seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
NFC-funktsiooni lubamine või keelamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Leidke ja koputage
Seaded
>
Veel
.
3
Koputage liugurit
Lähiväljaside (NFC)
.
Mõne muu seadmega kontakti jagamine NFC abil
1
Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja mõlemad
ekraanid on aktiveeritud ja vabastatud.
2
Kontaktide vaatamiseks avage kuva
Avakuva
, koputage
ja seejärel koputage
.
3
Koputage kontakti, mida soovite jagada.
4
Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-
tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse
kontakti pisipilt.
5
Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
6
Kui teave on edastatud, salvestatakse kontaktteave vastuvõtvasse seadmesse ja
kuvatakse selle ekraanil.
114
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links