Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia
Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga ühilduvasse
seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini
kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on vaja oma
seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.
Bluetooth®-seadmete koostalitlusvõime ja ühilduvus võivad erineda.
Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võivad kõik kasutajad Bluetooth®-i seadeid muuta ja
need muudatused mõjutavad kõiki kasutajaid.
Bluetooth
®
-funktsiooni sisse- või väljalülitamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Leidke ja koputage
Seaded
>
Bluetooth
.
3
Koputage liugurit
Bluetooth
, et funktsioon lubada või keelata.
Seadmele nime panemine
Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda,
kui olete sisse lülitanud Bluetooth
®
-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.
Seadmele nime panemine
1
Veenduge, et Bluetooth
®
-funktsioon oleks sisse lülitatud.
2
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
3
Otsige üles ja koputage
Seaded
>
Bluetooth
.
4
Koputage valikut
>
Seadme ümbernimetamine
.
5
Sisestage oma seadme jaoks nimi.
6
Koputage valikut
NIMETA ÜMBER
.
Teise Bluetooth
®
-seadmega sidumine
Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth
®
-peakomplekti või
Bluetooth
®
-autokomplektiga ühendada ja kasutada neid seadmeid muusika jagamiseks.
Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth
®
-seadmega, siis jätab seade selle sidumise
mällu. Seadme sidumisel Bluetooth
®
-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi.
Teie seade proovib automaatselt üldist pääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage
pääsukoodi saamiseks Bluetooth
®
-seadme kasutusjuhendis olevat pääsukoodi. Te ei
pea pääsukoodi uuesti sisestama järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud
Bluetooth
®
-seadmega.
Teatud Bluetooth
®
-seadmete (nt enamiku Bluetooth
®
-peakomplektide) korral tuleb need muu
seadmega nii siduda kui ka ühendada.
Seadme saate siduda mitme Bluetooth
®
-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult
ühe Bluetooth
®
-profiiliga.
Seadme sidumine mõne muu Bluetooth
®
-seadmega
1
Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth
®
-funktsioon oleks
aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth
®
-seadmete jaoks nähtav.
2
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
3
Leidke ja koputage
Seaded
>
Bluetooth
.
4
Funktsiooni lubamiseks koputage liugurit
Bluetooth
. Kuvatakse saadaolevate
Bluetooth
®
-seadmete loend.
5
Koputage selle Bluetooth
®
-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.
6
Sisestage pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas seadmes.
116
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links