Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Seadme ja mõne muu Bluetooth
®
-seadme vahel ühenduse loomine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Leidke ja koputage
Seaded
>
Bluetooth
.
3
Koputage selle Bluetooth
®
-seadet, millega soovite ühenduse luua.
Bluetooth
®
-seadme sidumise tühistamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja puudutage valikuid
Seaded
>
Bluetooth
.
3
Seadme sidumise tühistamiseks puudutage loendis
Seotud seadmed
selle
seadme nime kõrval olevat ikooni
.
4
Puudutage valikut
UNUSTA
.
Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth
®
-tehnoloogiat kasutades
Kasutage Bluetooth
®
-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetooth
®
-i kasutavate
seadmetega (nt telefonid või arvutid). Saate järgmisi objekte saata ja vastu võtta.
Fotod ja videod
Muusika- ja muud helifailid
Veebilehed
Bluetooth
®
-i kaudu objektide saatmine
1
Vastuvõttev seade:
veenduge, et Bluetooth
®
-funktsioon oleks sisse lülitatud ja
teistele Bluetooth
®
-seadmetele nähtav.
2
Saatmisseade:
avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge
seejärel elemendini.
3
Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks
objekti all hoida, avada objekt ja vajutada
.
4
Valige
Bluetooth
.
5
Kui palutakse, lülitage Bluetooth
®
sisse.
6
Koputage vastuvõtva seadme nime.
7
Vastuvõttev seade:
küsimise korral nõustuge ühendusega.
8
Saatmisseade:
küsimise korral kinnitage objekti edastamine vastuvõtvasse
seadmesse.
9
Vastuvõttev seade:
nõustuge sissetuleva objektiga.
Bluetooth
®
-i kaudu objektide vastuvõtmine
1
Veenduge, et Bluetooth
®
-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude
Bluetooth
®
-seadmete jaoks nähtav.
2
Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.
3
Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitatud
pääsukood.
4
Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja
koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
5
Failiedastuse alustamiseks koputage valikut
Nõustu
.
6
Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.
7
Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat
teadaannet.
Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke valikud
Seaded
>
Bluetooth
ja koputage neid.
3
Valige
ja seejärel valige
Kuva vastuvõetud failid
.
117
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links