Asukohateenuste lubamine või keelamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Reisimine ja kaardid
Asukohateenuse kasutamine
Asukohateenused võimaldavad rakendustel, nagu Kaardid või kaamera, kasutada teie
ligikaudse asukoha määramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi-võrkudelt kui ka globaalselt
positsioneerimissüsteemilt (GPS) saadavat teavet. Kui te pole GPS-satelliitide vaateväljas,
saab seade teie asukoha määrata Wi-Fi-funktsiooni abil. Kui te ei ole võrgu levialas, saab
seade teie asukoha määrata mobiilsidevõrgu abil.
Seadme kasutamiseks oma asukoha määramisel peate te lubama asukohateenused.
Interneti-ühenduse loomisega seadme kaudu võivad kaasneda andmesidetasud.
Asukohateenuste lubamine või keelamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Asukoht
, seejärel koputage asukohateenuste
lubamiseks või keelamiseks liugurit.
GPS-i täpsuse parandamine
Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel võib teie asukoha kindlaksmääramine
mõne minuti aega võtta. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et taevast saadetaval
satelliidisignaalil poleks ees takistusi. Seiske paigal ja ärge katke GPS-i antenni kinni
(esiletõstetud ala pildil). GPS-signaalid võivad läbida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid
objekte, nt ehitisi ja mägesid. Kui teie asukohta mõne minuti jooksul ei tuvastata, siis
liikuge teise asukohta.
Google Maps™ ja navigeerimine
Rakenduse Google Maps™ abil saate jälgida oma praegust asukohta ja liiklusolukordi
reaalajas. Samuti pakub rakendus üksikasjalikke liiklusjuhiseid.
Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks võrgus on vaja Interneti-ühendust. Interneti-
ühenduse loomisega seadme kaudu võivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe
saamiseks selle rakenduse kasutamise kohta avage veebisait http://support.google.com
ja klõpsake linki „Kaardid mobiilseadmetele”.
Rakendus Google Maps™ ei pruugi kõigil turgudel, kõigis riikides ega piirkondades saadaval
olla.
Google™ Mapsi kasutamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Otsige üles ja valige
Google
>
Kaardid
.
119
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links