Lisateave rakenduse Kalender kohta - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Kell ja kalender
Kalender
Rakendus Kalender võimaldab teil hallata oma ajakava. Kui olete sisse loginud ühte või
mitmesse kalendriga võrgukontosse (nt Google™-i kontosse) ja oma seadme nendega
sünkrooninud, kuvatakse nende kontode kalendrisündmused ka rakenduses Kalender.
Teil on võimalik valida, millised kalendrid ühendatud kalendrivaatesse integreeritakse.
Kui kohtumise aeg on kätte jõudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lühikese
märguandeheli.
1
Avage seaded, valige vaate tüüp ja kalendrid, mida soovite kuvada
2
Saage ülevaade käesolevast kuust
3
Pöörduge tagasi praeguse kuupäeva juurde
4
Vaadake muid valikuid
5
Kalendri sirvimiseks liikuge kerides üles või alla
6
Lisage kalendrisse kirje
Lisateave rakenduse Kalender kohta
Kui rakendus Kalender on avatud, koputage ikooni
ning seejärel otsige üles ja
koputage valikut
Abi ja tagasiside
.
Kell
Võite seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina ükskõik millist seadmesse
salvestatud helifaili. Kui seade on välja lülitatud, siis äratussignaali ei esitata.
Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-
tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).
1
Äratuse saki avamine
2
Maailmakella saki avamine
121
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links