Hõlbustus - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Hõlbustus
Suurendamisliigutus
Suurendamisliigutus võimaldab ekraanil kuvatavat ositi suurendada. Mingi ala
suurendamiseks puudutage seda ekraanil kolm korda järjest.
Suurendamisliigutuste lubamine või keelamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Hõlbustus
>
Suurendamise liigutus
.
3
Puudutage jaotises
Suurendamise liigutus
olevat liugurit.
Ekraanil mingi ala suurendamine ja panoraamimine
1
Veenduge, et funktsioon
Suurendamise liigutus
oleks lubatud.
2
Mingi ala ajutiseks suurendamiseks puudutage seda kolm korda järjest.
3
Selle ala liigutamiseks lohistage seda kahe või enama sõrmega.
4
Suumimisrežiimist väljumiseks puudutage seda ala uuesti kolm korda järjest.
Teatud rakenduste korral saate ala suurendada või vähendada sõrmi lahku või kokku
libistades.
Fondi suurus
Seadme kuvatava kirja vaikesuuruse suurendamiseks lubage valik
Fondi suurus
.
Fondi suuruse määramine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Hõlbustus
.
3
Puudutage valikut
Fondi suurus
ja valige seejärel skaalat kasutades fondile
soovitud suurus.
Kuvamissuurus
Seade
Kuvamissuurus
võimaldab lisaks tekstile suurendada või vähendada kõiki muidki
kuvatavaid elemente.
Kuvamissuuruse määramine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja puudutage valikuid
Seaded
>
Hõlbustus
.
3
Puudutage valikut
Kuvamissuurus
ja valige seejärel skaala abil soovitud
kuvamissuurus.
Värvikorrektsioon
Värvikorrektsiooni seadega saab reguleerida värvide kuvamist ekraanil kasutajatele, kes
on värvipimedad või kellel on raskusi värvide eristamisega.
Värvikorrektsiooni lubamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Leidke ja koputage
Seaded
>
Hõlbustus
>
Värviparandus
.
3
Koputage liugurit jaotises
Värviparandus
.
4
Koputage valikut
Parandusrežiim
ja valige siis sobiv värvitundlikkus.
Värvikorrektsiooni funktsioon on praegu veel katsetusjärgus ja selle kasutamine võib mõjutada
seadme jõudlust.
124
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links