Seaded - Sony G3221 Manual

Sponsored links

TalkBack
TalkBack on ekraanilugeja teenus nägemispuudega kasutajatele. TalkBack kasutab
suulist tagasisidet, et kirjeldada kõiki teie Androidi seadme sündmusi ja selles tehtavaid
toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajaliidest ja loeb ette tarkvara tõrked, teavitused ja
sõnumid.
Funktsiooni TalkBack lubamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Hõlbustus
>
TalkBack
.
3
Koputage liugurit ja seejärel valikut
OK
.
Funktsiooni TalkBack kõne-, tagasiside- ja puute-eelistuste muutmiseks koputage valikut
Seaded
ning seejärel koputage kaks korda ekraani.
TalkBack käivitab õpetuse kohe pärast funktsiooni lubamist. Õpetuse sulgemiseks puudutage
ikooni
ja seejärel puudutage ekraani kaks korda.
Funktsiooni TalkBack keelamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
ja tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks
puudutust.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
ning tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks
puudutust.
3
Kahe või enama sõrmega loendit kerides otsige üles ja valige
Hõlbustus
ning
tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.
4
Kahe või enama sõrmega loendit kerides otsige üles ja valige
TalkBack
ning tehke
seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.
5
Puudutage sisse- ja väljalülitamise lülitit ning tehke seejärel suvalises kohas
ekraanil kaks puudutust.
6
Puudutage valikut
OK
ja tehke seejärel suvalises kohas ekraanil kaks puudutust.
Monoheli
Monoheli seadistusega esitatakse vasaku ja parema helikanali heli üheaegselt. Stereoheli
asemel monoheli kasutamisest on kõige rohkem kasu neile, kellel on teatud tüüpi
kuulmiskahjustus või kes soovivad tagada oma turvalisust, nt kui on vaja kuulda
ümberringi toimuvat.
Monoheli lubamine või keelamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Hõlbustus
.
3
Puudutage jaotise
Monoheli
kõrval olevat liugurit.
TTY režiim (Teletypewriter)
Teie seadme funktsioon TTY (Teletypewriter) võimaldab kurtidel, kuulmis-, kõne- või
keelepuudega inimestel suhelda, kasutades TTY seadet või vahendusteenust.
TTY-režiimi lubamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Kõne
.
3
Valige SIM-kaart ja seejärel
Juurdepääsetavus
>
TTY-režiim
.
4
Valige sobiv TTY-režiim.
Lülitiga juurdepääs
Lülitiga juurdepääs võimaldab teil suhelda oma Xperia™ seadmega ühe või mitme lüliti
abil. Lüliti on seade, mis võimaldab saata klahvivajutussignaali Android-seadmesse. See
võib olla abiks kasutajatele, kelle liikumine on piiratud. Lülitiga juurdepääsu kohta
125
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links