Sisu varundamine ja taastamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Tugi ja juriidiline teave
Tugirakendus
Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendite ja tõrkeotsingu juhendite
sirvimiseks ning tarkvarauuenduste ja tootega seotud teabe leidmiseks.
Juurdepääs tugirakendusele
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Leidke valik
ja koputage seda, seejärel valige soovitud tugiteabeüksus.
Parima saadaoleva tugiteenuse saamiseks ühendage tugiteaberakendus Internetiga.
Xperia™ näpunäited
Kui kasutate Xperia™ näpunäiteid, saate teadaannete kaudu kasulikku teavet oma
seadme kohta ja uurida kõike, mida vajate alustamiseks.
Xperia™ näpunäidete lubamine või keelamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Abi
.
3
Koputage liugurit
Xperia™ näpunäited
.
Spikker menüüdes ja rakendustes
Mõnel rakendusel ja seadel on valikumenüüs saadaval spikker, mida tavaliselt neis
rakendustes tähistab ikoon
.
Diagnostikatestide tegemine seadmele
Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saate kontrollida, kas teie Xperia™ seade töötab
õigesti. Selleks on teil võimalik testida kindlaid funktsioone või teha täielik diagnostikatest.
Rakendus Xperia™ Diagnostics võimaldab:
hinnata Xperia™ seadme võimalikke tarkvara- või riistvaraprobleeme;
analüüsida rakenduste tööd seadmes;
logida viimase 10 päeva jooksul katkenud kõnede arvu;
tuvastada installitud tarkvara ja esitada seadme kohta vajalikke andmeid.
Rakendus Xperia™ Diagnostics on enamikku Sony Android™-i seadmetesse eelinstallitud. Kui
te ei leia diagnostikarakendust menüüst
Seaded
>
Telefoni teave
ega rakenduse Tugi menüüst
TÖÖRIISTAD
, siis saate selle lihtversiooni alla laadida rakenduse Play Store™ kaudu.
Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine
Te saate oma seadme sundida taaskäivituma või välja lülituma, kui see enam ei reageeri
või seda ei saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.
Samuti saate taastada oma seadme algseaded. See toiming on mõnikord vajalik, kui teie
seade ei tööta enam korralikult. Pidage siiski meeles, et kui soovite olulisi andmeid alles
hoida, peate need andmed esmalt varundama mälukaardile või muule sisemälust
erinevale mäluseadmele. Lisateavet vaadake jaotisest
Sisu varundamine ja taastamine
lk 41.
Kui seadme toide ei lülitu sisse või kui soovite tarkvara lähtestada, võite seadme
parandamiseks kasutada tarkvara Xperia™ Companion. Lisateavet tarkvara Xperia™
Companion kasutamise kohta vaadake jaotisest
Xperia™ Companion
lk 38.
Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate seadme algseadete taastamiseks võib-olla
omanikuna (s.t peamise kasutajana) sisse logima.
127
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links