Kasutusteabe saatmise lubamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

1
Veenduge, et rakendus Xperia™ Companion oleks installitud teie PC- või Mac
®
-
arvutisse.
2
Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion ja klõpsake põhikuval valikut .
3
Järgige tarkvara taasinstallimiseks ja paranduse lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhtnööre.
Aidake meil tarkvara täiustada
Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anonüümseid
veaaruandeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara täiustada. Kogutav teave ei sisalda
mingeid isiklikke andmeid.
Kasutusteabe saatmise lubamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Leidke ja koputage
Seaded
>
Telefoni teave
>
Kasutusteabe seaded
.
3
Märkige ruut
Saada kasutusteavet
, kui see pole veel märgitud.
4
Koputage valikut
Nõustu
.
Garantii, SAR ja kasutusjuhised
Lisateavet garantii, SAR-i
(Specific
Absorption Rate –
spetsiifiline
neeldumismäär) ja
ohutusjuhiste kohta leiate teemast Oluline teave, mis on antud seadme jaotises
Seaded
>
Telefoni teave
>
Juriidiline teave
.
Seadme taaskasutusse andmine
Kas teil on kodus mõni vana seade? Miks mitte anda see taaskasutusse? Niimoodi saate
aidata telefonis sisalduvat toorainet ja osi taaskasutada ja seeläbi kaitsta ka
looduskeskkonda! Taaskasutusele andmise võimalused oma piirkonnas leiate veebisaidilt
.
Juriidiline teave
Sony G3212/G3226
Selle kasutusjuhendi väljaandja on Sony Mobile Communications Inc. või selle kohalik haruettevõte. Juhendiga ei
kaasne garantiid. Sony Mobile Communications Inc. võib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis
täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükivigadest, olemasolevate andmete ebatäpsusest või programmide ja/või
seadmete täiustamisest. Need muudatused viiakse sisse kasutusjuhendi uutesse väljaannetesse. Kõik
illustratsioonid on näitlikud ja seadme tegelik ilme võib illustratsioonidel kujutatust erineda.
Kõik siin nimetatud toote- ja
firmanimed
on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik
muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud.
Lisateavet leiate veebilehelt
www.sonymobile.com/us/legal/
.
Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate poolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Selliste
programmide või teenuste kasutamiseks peate end võib-olla kolmanda osapoole toote kasutajaks registreerima ja
kehtida võivad täiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoole veebisaidil olevate või selle kaudu
juurdepääsetavate rakenduste puhul lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat.
Sony ei garanteeri ühegi kolmanda osapoole veebisaidi ega pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.
Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu
kasutamine võib olla kolmanda osapoole õigustega (sealhulgas kohaldatavate autorikaitseseadustega) piiratud või
keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud või selle kaudu edastatud täiendava sisu eest vastutate täielikult teie,
mitte Sony. Enne täiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on asjakohaste litsentside või muude
õiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest ega ühegi kolmanda
osapoole pakutava sisu eest. Sony ei vastuta ühelgi tingimusel täiendava sisu ega muu kolmandate osapoolte
pakutava sisu väära kasutamise eest.
Lisateavet leiate veebisaidilt
www.sonymobile.com
.
Toode on kaitstud Microsofti intellektuaalomandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma
Microsofti litsentsita on keelatud.
Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoriõiguste) kaitsmiseks Windows Media
digitaalõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-
tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil tühistada selle
tarkvara funktsiooni, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta
sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute sellega, et Microsoft võib litsentsidele lisada
tühistusnimekirja. Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i täiendamist. Täiendusest
keeldumise korral ei pääse te täiendust nõudvale sisule juurde.
Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja
mitteäriliseks i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 video”) või AVC („AVC video”)
kohaselt ja/või ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteäriliseks
otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videote
tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Lisateavet, sealhulgas
reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega ning litsentsimisega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C käest.
129
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links