130 - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Vaadake veebisaiti
www.mpegla.com
. Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetelt
Fraunhofer IIS ja Thomson.
SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID,
MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD
SEADME VÄRSKENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIDE
KOHASELT. SONY MOBILE’I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE,
KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVÄLISED KAHJUD, SEALHULGAS
HOOLETUSEST VÕI MUUDEST PÕHJUSTEST TINGITUD) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT,
MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.
© 2017, Sony Mobile Communications Inc.
Kõik õigused on kaitstud.
130
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links