14 - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme lisamine või eemaldamine
1
Veenduge, et teie seade oleks seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille
soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse.
2
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
3
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Lukustuskuva ja turve
>
Smart Lock
.
4
Koputage funktsiooni Smart Lock menüüs valikuid
Usaldusväärsed seadmed
>
LISA USALDUSVÄÄRNE SEADE
>
Bluetooth
.
5
Seadme valimiseks koputage ühendatud ja seotud seadmete loendis selle seadme
nime ja seejärel valikut
JAH, LISA
.
6
Seotud seadme eemaldamiseks valige see loendist ja koputage valikut
EEMALDA
USALDUSVÄÄRNE SEADE
.
Usaldusväärse NFC-seadme lisamine või eemaldamine
1
Veenduge, et teie seade oleks seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille
soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Lukustuskuva ja turve
>
Smart Lock
.
3
Koputage valikuid
Usaldusväärsed seadmed
>
LISA USALDUSVÄÄRNE
SEADE
>
NFC
.
4
Järgige juhiseid ekraanil.
5
Seotud seadme eemaldamiseks valige see loendist ja koputage valikut
EEMALDA
USALDUSVÄÄRNE SEADE
.
Turvalisuse tagamine usaldusväärsete seadmete kasutamisel
Eri Bluetooth®-seadmed toetavad erinevaid Bluetooth®-i standardeid ja
turbefunktsioone. Teisel isikul on võimalik teoreetiliselt hoida teie Xperia™ seadet
avatuna, imiteerides teie Bluetooth®-ühendust, isegi kui teie usaldusväärne seade ei ole
enam kasutuspiirkonnas. Teie seade ei suuda alati tuvastada, kas ühendus on turvaline,
kui keegi püüab seda imiteerida.
Kui seade ei suuda tuvastada, kas ühendus on turvaline, saate oma Xperia™ seadmelt
märguande ja peate vajaduse korral selle käsitsi avama, enne kui usaldusväärne seade
saab seda avatuna hoida.
Bluetooth®-i ühenduse kasutuspiirkond oleneb nt teie seadme mudelist, ühendatud
Bluetooth®-seadmest ja teie keskkonnast. Neist teguritest olenevalt võivad Bluetooth®-
ühendused toimida kuni 100 meetri raadiuses.
Ühenduse loomine usaldusväärsete kohtadega
Kui usaldusväärsete kohtade funktsioon on seadistatud, lülitatakse teie Xperia™ seadme
lukustuskuva määratud usaldusväärses kohas viibimise ajaks välja. Selle funktsiooni
toimimiseks peab seade olema Internetti ühendatud – eelistatavalt Wi-Fi-võrgu kaudu –
ning seadmel peab olema lubatud kasutada teie hetkeasukohta.
Usaldusväärsete kohtade funktsiooni seadistamiseks veenduge kõigepealt, et teie
seadmes oleks lubatud suure täpsusega asukoharežiim või akusäästlik asukoharežiim,
enne kui hakkate kodu või kohandatud asukohta lisama.
Usaldusväärse asukoha täpsed mõõtmed on hinnangulised ja võivad ulatuda teie kodu või
muu usaldusväärseks asukohaks märgitud paiga füüsilistest seintest kaugemale. Selle
funktsiooniga saab hoida seadet lukustusest vabana kuni 80 meetri raadiuses. Samuti
arvestage sellega, et asukohasignaale on võimalik kopeerida ja manipuleerida. Isikul, kellel on
juurdepääs vastavale eritehnikale, on võimalik teie seade avada.
Kodu asukoha lisamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja koputage
Seaded
>
Lukustuskuva ja turve
>
Smart Lock
>
Usaldusväärsed kohad
>
Avakuva
.
3
Soovitud asukoha sisestamiseks sisestage otsinguribale aadress. Teie seade otsib
sisestatud asukohta.
14
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links