Kohandatud asukohtade kasutamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Kodu asukoha muutmine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Lukustuskuva ja turve
>
Smart Lock
>
Usaldusväärsed kohad
.
3
Valige oma kodu asukoht.
4
Koputage valikut
Muuda
.
5
Sisestage otsinguribale asukoht, mida soovite kasutada oma kodu asukohana.
Kui teiega samal aadressil on teisi hooneid, võite lisada kohandatud asukohana oma kodu
tegeliku asukoha hoonete kompleksis.
Kodu asukoha eemaldamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Otsige üles ja koputage
Seaded
>
Lukustuskuva ja turve
>
Smart Lock
>
Usaldusväärsed kohad
>
Avakuva
.
3
Koputage valikut
Muuda
>
.
Kohandatud asukohtade kasutamine
Mis tahes koha saab määrata usaldusväärse, kohandatud asukohana, kus teie seadet ei
lukustata.
Kohandatud asukoha lisamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Lukustuskuva ja turve
>
Smart Lock
>
Usaldusväärsed kohad
.
3
Koputage valikut
Lisa usaldusväärne koht
.
4
Oma hetkeasukoha kasutamiseks kohandatud asukohana koputage valikut
Vali
see asukoht
.
5
Teise võimalusena võite mõne muu asukoha sisestamiseks koputada ikooni
ja
sisestada aadressi. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatud aadressi
kasutamiseks koputage seda.
6
Asukoha täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja
lohistage asukohta märkiv nööpnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage
valikut
Vali see asukoht
.
Kohandatud asukoha muutmine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Lukustuskuva ja turve
>
Smart Lock
>
Usaldusväärsed kohad
.
3
Valige asukoht, mida soovite muuta.
4
Koputage valikut
Muuda aadressi
.
5
Teise asukoha sisestamiseks koputage ikooni
ja tippige aadress. Teie seade
otsib sisestatud asukohta. Soovitatud aadressi kasutamiseks koputage seda.
6
Asukoha täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja
lohistage asukohta märkiv nööpnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage
valikut
Vali see asukoht
.
Kohandatud asukoha kustutamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Lukustuskuva ja turve
>
Smart Lock
>
Usaldusväärsed kohad
.
3
Valige asukoht, mille soovite kustutada.
4
Koputage valikut
Kustuta
.
SIM-kaardi kaitse
Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga
(isiklik
identifitseerimiskood).
Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus
15
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links