Ekraani lukustamine ja lukust avamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Ekraani lukustamine ja lukust avamine
Kui seade on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata määratud aja jooksul, siis ekraan
tumeneb aku säästmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud
toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani
tavaline nipsamislukk juba seadistatud. See tähendab, et peate ekraani vabastamiseks
sõrme ekraanil vasakule või ülespoole nipsama. Hiljem saate turbeseadeid muuta ja
muud tüüpi lukke lisada. Vaadake teemat
Ekraanilukk
lehel 10.
Ekraani aktiveerimine
Vajutage korraks toite sisselülitamise klahvile
.
Ekraani lukustamine
1
Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks toitenupule
.
2
Teise võimalusena topeltkoputage mis tahes tühja ala avakuval. Selle funktsiooni
lubamiseks puudutage pikalt mis tahes ala avakuval, kuni seade hakkab värisema,
seejärel koputage valikut
koputage liugurit valiku Topeltkoputa ooterežiimi
minekuks.
Avakuva
Avakuva on teie seadme kasutamise alguspunkt. Seda võib võrrelda arvuti töölauaga.
Avakuval võib olla kuni kakskümmend paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva
paanide arvu tähistavad punktid avakuva alaosas. Esiletõstetud punkt näitab praegu
kuvatavat paani.
1
Tere tulemast kasutama Xperia™ vidinat – puudutage vidinat selle avamiseks ja valige siis soovitud
toiming, näiteks sisu kopeerimine vanast seadmest või Xperia™ teenuste häälestamine.
2
Punktid – tähistavad avakuva paanide arvu.
Avakuva avamine
Vajutage nuppu
.
21
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links