Avakuva seaded - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Avakuva seaded
Rakenduse keelamine või desinstallimine avakuval
Eelinstallitud rakenduse keelamine kustutab kõik andmed, kuid rakendust saab uuesti lubada,
kui valite
Seaded
>
Rakendused
. Täielikult saab desinstallida ainult allalaaditud rakendusi.
1
Puudutage avakuval pikalt suvalist ala, kuni seade vibreerib.
2
Paanide sirvimiseks nipsake vasakule või paremale. Kõik rakendused, mida saab
keelata või desinstallida, on tähistatud ikooniga
.
3
Puudutage rakendust ja seejärel valikut
KEELA
, kui rakendus oli teie seadmesse
eelinstallitud, või valikut
OK
, kui rakendus oli alla laaditud.
Avakuva ikoonide suuruse kohandamine
1
Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb. Seejärel koputage
ikooni
.
2
Valige
Ikooni suurus
ja seejärel tehke valik.
Rakendustekuva
Rakendustekuva saate avada avakuvalt. Sellel kuval on nii seadmesse eelnevalt installitud
kui ka teie allalaaditud rakendused.
Kõigi rakenduste kuvamine rakendustekuval
1
Koputage avakuval ikooni
.
2
Libistage sõrme rakendustekuval vasakule või paremale.
Soovitatud rakenduste loendite lubamine või keelamine
Esimene kord, kui avate rakenduste kraani, pakutakse teile võimalust soovitatud
rakenduste loendid lubada või keelata. Selle funktsiooni saate ka hiljem lubada või
keelata. Selleks tehke järgmist.
1
Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade vibreerib. Seejärel koputage
ikooni
.
2
Koputage liugurit Rakendussoovitused.
Rakenduse avamine rakendustekuval
Kui rakendustekuva on avatud, nipsake rakenduse leidmiseks vasakule või
paremale ja koputage siis soovitud rakendust.
Rakenduse otsimine rakendustekuvalt
1
Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni
Otsi rakendustest
või nipsake
rakendustekuval või avakuval allapoole.
2
Sisestage otsitava rakenduse nimi.
Rakenduste korraldamine rakendustekuval
1
Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni
.
2
Valige
Sordi rakendusi
ja seejärel tehke valik.
23
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links