Rakenduste vahel navigeerimine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine
1
Avage rakendustekuva, puudutage pikalt soovitud rakenduse ikooni, kuni seade
hakkab värisema, ja lohistage seejärel ikoon kuva ülaossa. Avatakse avakuva.
2
Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sõrm ikoonilt.
Rakenduse teisaldamine rakendustekuval
1
Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni
.
2
Veenduge, et jaotises
Sordi rakendusi
oleks valitud
Oma järjestus
.
3
Puudutage pikalt rakendust, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see uude
asukohta.
Rakenduse keelamine või desinstallimine rakenduste kuval
Eelinstallitud rakenduse keelamine kustutab kõik andmed, kuid rakendust saab uuesti lubada,
kui valite
Seaded
>
Rakendused
. Täielikult saab desinstallida ainult allalaaditud rakendusi.
1
Puudutage pikalt rakenduste kuval mõnda ala, kuni seade vibreerib. Kõik
rakendused, mida saab keelata või desinstallida, on tähistatud ikooniga
.
2
Puudutage rakendust ja seejärel valikut
KEELA
, kui rakendus oli teie seadmesse
eelinstallitud, või valikut
OK
, kui rakendus oli alla laaditud.
Rakenduste vahel navigeerimine
Rakenduste vahel navigeerimiseks kasutage navigeerimisklahve ja viimati kasutatud
rakenduste akent, mis võimaldab viimati kasutatud rakenduste vahel hõlpsalt valida.
Navigeerimisklahvid on avakuvaklahv, tagasivõtuklahv ja viimati kasutatud rakenduste
klahv. Samuti saate ekraanil korraga avada kaks rakendust, kui kasutate tükeldatud kuva
režiimi ning rakendus toetab mitme akna funktsiooni. Mõned rakendused suletakse, kui
vajutate väljumiseks avakuvaklahvi
, kuid mõned rakendused jätkavad taustal tööd või
peatatakse. Kui rakendus on peatatud või töötab taustal, saate rakenduse uuesti avades
jätkata sealt, kuhu viimati jäite.
1
Tühjenda kõik – saate sulgeda kõik hiljuti kasutatud rakendused
2
Hiljuti kasutatud rakenduste aken – saate avada mõne hiljuti kasutatud rakenduse
3
Hiljuti kasutatud rakenduste klahv – saate avada hiljuti kasutatud rakenduste akna ja lemmikute riba
4
Avakuvaklahv – saate rakendusest väljuda ja naasta avakuvale
5
Tagasivõtuklahv – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda
Viimati kasutatud rakenduste akna avamine
Vajutage
.
Kiire valimine viimati kasutatud rakenduste vahel
Vajutage kiiresti kaks korda
.
24
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links