Täisekraanile naasmiseks koputage ikooni - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Ekraani asukoha kohandamine
1
Ekraani liigutamiseks vasakule või paremale koputage vastavalt kas ikooni
või
.
2
Ekraani liigutamiseks üles- või allapoole lohistage horisontaalseid triipe.
3
Ekraani suuruse muutmiseks lohistage kolme diagonaalset triipu.
Täisekraanile naasmiseks koputage ikooni
.
Vidinad
Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka
otseteedena. Näiteks pakub ilmateatevidin ilmateate põhiteavet otse avakuval. Kuid kui
vidinat koputate, avaneb täielik ilmateaterakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest
Google Play™.
Avakuvale vidina lisamine
1
Puudutage pikalt kuval
Avakuva
mis tahes tühja ala, kuni seade hakkab värisema,
ja seejärel koputage valikut
Vidinad
.
2
Otsige üles vidin, mille soovite lisada, ja koputage seda.
Vidina suuruse muutmine
1
Puudutage pikalt vidinat, kuni seade hakkab värisema, seejärel laske vidin lahti. Kui
vidina (nt vidin Kalender) suurust saab muuta, kuvatakse esiletõstetud raam ja
suuruse muutmise täpid.
2
Vidina vähendamiseks või suurendamiseks lohistage täppe sisse- või väljapoole.
3
Vidina uue suuruse kinnitamiseks koputage kuval
Avakuva
mis tahes kohta.
Vidina teisaldamine
Puudutage pikalt vidinat, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see uude
asukohta.
Vidina eemaldamine
Puudutage pikalt vidinat, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see ikoonile
Avakuvalt eemaldamine
.
Otseteed ja kaustad
Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.
1
Rakendusele juurdepääs otsetee abil
2
Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepääsemine
26
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links