Taust ja teemad - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine
1
Puudutage pikalt kuva
Avakuva
tühja ala.
2
Kohandusmenüüs koputage valikuid
Vidinad
>
Otseteed
.
3
Sirvige loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse kuvale
Avakuva
.
Objekti teisaldamine avakuval
Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, siis lohistage objekt uude
asukohta.
Objekti eemaldamine avakuvalt
Puudutage objekti pikalt, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see ekraani
ülaosas ikoonile
Avakuvalt eemaldamine
.
Kausta loomine avakuval
Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni seade hakkab värisema,
seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.
Objektide lisamine avakuva kausta
Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, siis lohistage objekt kausta.
Kausta ümbernimetamine avakuval
1
Kausta avamiseks koputage seda.
2
Välja
Kausta nimi
kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.
3
Sisestage kausta uus nimi ja koputage valikut
VALMIS
.
Taust ja teemad
Teie seadmel on vaikimisi seatud taust, kuid ava- ja lukustuskuva saate kohandada oma
maitse järgi, kasutades selleks erinevate värvide ja mustritega taustpilte ja teemasid.
Taustpilti on võimalik kasutada nii, et ühtki teist elementi ava- ja lukustuskuval ei
muudeta. Liikuvad taustpildid tekitavad puuteekraani puudutamisel visuaalseid efekte ja
muudavad ekraani dünaamiliselt.
Teemad võivad hõlmata taustpilti, ekraanisäästjat, tiitelribasid ja heliskeemi, mis loovad
kokku sobitatuna teie seadmele omapärase välisilme ja tunnetuse.
Taustpildi vahetamine
1
Puudutage pikalt kuval
Avakuva
mis tahes tühja ala, kuni seade väriseb.
2
Puudutage valikut
Taustpildid
ja tehke soovitud valik.
Teil on võimalik muuta ka lukustuskuva taustpilti või määrata sama pilt nii ava- kui ka
lukustuskuva taustale. Järgige eespool kirjeldatud samme ja puudutage seejärel valikut
Album
. Puudutage soovitud pilti ja valige suvand.
Kujunduse määramine
1
Puudutage pikalt kuva
Avakuva
tühja ala, kuni seade väriseb.
2
Koputage valikut
Teemad
.
3
Tehke valik.
Olemasoleva kujunduse kasutamiseks valige kujundus ja puudutage siis nuppu
RAKENDA KUJUNDUS
.
Uue kujunduse allalaadimiseks puudutage nuppu
HANGI ROHKEM
KUJUNDUSI
.
Kujunduse muutmisel muutub ka mõne rakenduse taust.
27
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links