Lukustuskuva teadaannete haldamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Teadaannete paneelilt teadaande kõrvaldamine
Nipsake teadaanne vasakule või paremale.
Kõiki teadaandeid ei saa kõrvaldada.
Teadaannete seadete muutmiseks lohistage teadaannet aeglaselt vasakule või paremale ja
koputage seejärel ikooni
.
Teavituspaanil oleva teadaande laiendamine
Lohistage teadaannet allapoole, et seda laiendada ja rohkem teavet näha, ilma et
peaksite selleks rakendust avama.
Kõik teadaanded ei ole laiendatavad.
Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt
Puudutage valikut
TÜHJENDA KÕIK
.
Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval
Topeltkoputage teadaannet.
Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt
Nipsake teadaanne vasakule või paremale.
Teadaande laiendamine lukustuskuval
Lohistage teadaanne allapoole.
Kõik teadaanded pole laiendatavad.
Lukustuskuva teadaannete haldamine
Märguande kogu sisu
kuvamine
Saate kuvada kõik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui seade on
sisselülitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuval
nähtav seni, kuni te pole määranud konkreetsete rakenduste seadeks
Peida tundlik
sisu
(Delikaatne) seadete menüüs
Rakenduse märguanded
(Rakenduste
teadaanded).
Märguande tundliku
sisu peitmine
Et seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema häälestatud PIN-kood, parool
või muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval teade
Sisu on peidetud
(Sisu on peidetud). Näiteks kui saate teadaande sissetuleva e-kirja
või vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval nähtav.
Ära kuva
märguandeid üldse
Lukustuskuval ei kuvata ühtegi teadaannet.
Lukustuskuval kuvatavate teadaannete valimine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Teadaanded
.
3
Puudutage ikooni
ja seejärel valikut
Lukustuskuval
.
4
Tehke valik.
Teadaanded jäävad lukustuskuvale seniks, kuni te need nipsamisega tühistate. Selle
funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit
Säilita teatised lukustuskuval
.
Rakenduse teadaannete taseme määramine
Keela kõik
Võimaldab keelata valitud rakenduse teadaanded.
Helid ja vibratsioonid väljas
Võimaldab saada teadaandeid, kuid ilma heli, värina või pisieelvaateta.
29
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links