Olekuriba ikoonide haldamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud
Mikrofon on vaigistatud
Valjuhääldi on sisse lülitatud
Režiim Mitte segada on aktiveeritud
Värinarežiim
Määratud on äratus
GPS on aktiveeritud
Toimub sünkroonimine
Sisselogimis- või sünkroonimisprobleem
Olenevalt teie teenusepakkujast, võrgust või regioonist ei pruugi mõni loetletud ikoonide
funktsioon või teenus saadaval olla.
Olekuriba ikoonide haldamine
1
Koputage avakuval ikooni
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Ekraan
>
Süsteemiikoonid
.
3
Märkige olekuribal kuvatavate süsteemiikoonide ruudud.
Teavitusikoonid
Uus tekst- või multimeediumsõnum
Käimasolev kõne
Vastamata kõne
Ootel kõne
Kõnede suunamine on sisse lülitatud
Uus kõnepostiteade
Uus e-kiri
Andmete allalaadimine
Andmete üleslaadimine
Mobiilandmeside on keelatud
Tehke oma seadmele põhihäälestus
Tarkvarauuendus on saadaval
Süsteemiuuendused on saadaval
Süsteemiuuenduste allalaadimine
Puudutage allalaaditud süsteemiuuenduste installimiseks
STAMINA-režiim on aktiveeritud
Ultra STAMINA režiim on aktiveeritud
Kuvatõmmis on tehtud
Videovestlus sõpradega rakenduse Duo™ kaudu
Lugu esitatakse
Raadio on sisse lülitatud
31
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links