Süsteemiuuenduste automaatse allalaadimise seadistamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Süsteemiuuenduste automaatse allalaadimise seadistamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Telefoni teave
>
Tarkvarauuendus
.
3
Koputage ikooni
ja seejärel valikuid
Seaded
>
Süsteemiuuenduste autom.
allalaadimine
.
4
Tehke valik.
Rakenduste automaatse uuendamise lubamine või keelamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Telefoni teave
>
Tarkvarauuendus
.
3
Koputage ikooni
ja seejärel valikuid
Seaded
>
Rakenduste automaatne
uuendamine
.
4
Tehke sobiv valik.
Seadme tarkvara uuendamine arvuti abil
1
Ühendage oma seade USB Type-C™-kaabli abil arvutiga.
2
Veenduge, et seadme ekraan oleks avatud, ja et seadme USB-ühenduse režiimiks
oleks
Failide teisaldamine
.
3
Avage tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt.
4
Veenduge, et arvutil oleks ühendus Internetiga.
5
Arvuti
: Uue tarkvara leidmise korral kuvatakse hüpikaken. Asjakohaste
tarkvarauuenduste käivitamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui tarkvara Xperia™ Companion on arvutisse installimata, ühendage oma seade arvutiga
kaabli abil ja järgige ekraanil kuvatavaid installijuhiseid. Veenduge, et kasutaksite seadmega
kaasas olnud USB Type-C-kaablit ning et see oleks seadme ja arvutiga korralikult ühendatud.
Hooldus arvuti abil
Xperia™ Companion
Xperia™ Companion on tarkvarateenus, mille tööriistu ja rakendusi saate kasutada, kui
ühendate oma seadme arvutiga. Tarkvara Xperia™ Companion abil saate teha järgmist:
uuendada või parandada oma seadme tarkvara;
edastada vana seadme sisu rakendusega Xperia™ Transfer;
varundada ja taastada arvuti sisu;
sünkroonida multimeediumi (fotod, videod, muusika ja esitusloendid) sisu seadme ja
arvuti vahel;
sirvida faile oma seadmes.
Tarkvara Xperia™ Companion kasutamiseks peab arvuti olema Internetiga ühendatud ja
arvutis peab töötama üks järgmistest operatsioonisüsteemidest:
Microsoft
®
Windows
®
7 või uuem;
Mac OS
®
X 10.11 või uuem.
Vaadake lisateavet ja laadige alla Xperia™ Companion Windowsile aadressil
Failide haldamine arvuti abil
Oma failide edastamiseks ja haldamiseks ühendage seade USB Type-C™-kaabli abil
arvutiga, mille operatsioonisüsteem on Windows
®
.
Kui need kaks seadet on ühendatud, saate valida, kas soovite oma seadme akut laadida,
faile edastada või seadet MIDI-sisendina kasutada. Arvuti tuvastab teie seadme, kui valite
ühendusrežiimi
Failide teisaldamine
. Vaikimisi on ühendusrežiimiks seatud
Selle seadme
laadimine
.
38
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links