4 - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Kontaktide edastamine
......................................................................
76
Kontaktide varundamine
....................................................................
77
Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe lisamine
..................................
77
Lemmikud
.........................................................................................
78
Kontaktteabe saatmine
.....................................................................
78
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid
......................................
79
Sõnumside ja vestlused
...............................................................
80
Sõnumite lugemine ja saatmine
.........................................................
80
Sõnumite korraldamine
.....................................................................
81
Helistamine sõnumsidest
...................................................................
81
Sõnumside seaded
...........................................................................
82
Videovestlus
......................................................................................
82
E-post
...........................................................................................
83
E-posti seadistamine
.........................................................................
83
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine
....................................................
83
E-kirjade korraldamine
.......................................................................
84
E-posti kontoseaded
.........................................................................
85
Gmail™
.............................................................................................
86
Muusika ja FM-raadio
..................................................................
87
Muusika edastamine seadmesse
.......................................................
87
Muusika kuulamine
............................................................................
87
Rakenduse Muusika menüü
..............................................................
89
Esitusloendid
.....................................................................................
89
Muusika jagamine
.............................................................................
90
Heli täiustamine
.................................................................................
90
Raadio kuulamine
..............................................................................
90
Lemmikraadiojaamad
........................................................................
92
Raadio heliseaded
.............................................................................
92
Kaamera
.......................................................................................
93
Pildistamine ja videote salvestamine
..................................................
93
Üldised kaameraseaded
....................................................................
94
Fotokaamera seaded
........................................................................
98
Videokaamera seaded
.....................................................................
100
Fotod ja videod rakenduses Album
...........................................
103
Fotode ja videote vaatamine
............................................................
103
Albumi avakuva menüü
...................................................................
104
Fotode ja videote jagamine ja haldamine
.........................................
105
Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega
......................................
105
Videote töötlemine videotöötlusrakendusega
...................................
106
Fotode ja videote peitmine
..............................................................
107
Oma fotode vaatamine kaardil
.........................................................
107
4

Sponsored links