Andmete varundamine arvuti abil - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Sisu varundamine ja taastamine
Üldjuhul ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme
sisemällu. Kui seade saab kahjustada, kaob või varastatakse, võib selle sisemällu
talletatud andmeid olla võimatu taastada. Varundamiseks on soovitatav kasutada
tarkvara Xperia™ Companion, mis salvestab teie andmed ohutult välisesse seadmesse.
Seda meetodit soovitame kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme Androidi
tarkvaraversiooni.
Xperia™ varundus- ja taasterakendust on soovitatav kasutada andmete varundamiseks
enne algseadete taastamist. Selle rakendusega saate varundada andmeid võrgukontole,
SD-kaardile või seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-
mäluseadmele.
Google’i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google’i
serverisse.
Andmete varundamine arvutisse
Tarkvara Xperia™ Companion saab kasutada andmete varundamiseks oma seadmest
kas PC-sse või Apple
®
-i Mac
®
-arvutisse. Saate varundada järgmist tüüpi andmeid:
kõnelogid;
tekstsõnumid;
kalender;
seaded;
meediumifailid (nt muusika ja videod);
fotod ja pildid.
Andmete varundamine arvuti abil
1
Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB Type-C™-kaabli abil.
2
Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne
hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud
režiim
Failide teisaldamine
.
3
Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut
Varundus
.
4
Järgige seadme andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma
seadme arvutiga.
Andmete taastamine arvuti abil
1
Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB Type-C™-kaabli abil.
2
Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne
hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud
režiim
Failide teisaldamine
.
3
Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut
Taasta
.
4
Valige varunduskirjetest varundusfail, puudutage valikut
Edasi
ja järgige seadme
andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma
seadme arvutiga.
Andmete varundamine Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil
Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil saate oma andmeid varundada nii veebis kui
ka kohalikul tasandil. Saate andmeid varundada käsitsi või lülitada andmete regulaarseks
salvestamiseks sisse automaatse varundamise funktsiooni.
Xperia™ varundus- ja taasterakendust on soovitatav kasutada andmete varundamiseks
enne algseadete taastamist. See rakendus võimaldab võrgukontole, SD-kaardile või
seadmega USB-hostiadapteri abil ühendatud USB-mäluseadmele varundada järgmist
tüüpi andmeid:
kontaktid;
vestlused;
41
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links