Andmete varundamine Google™-i kontole - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Andmete varundamine Google’i varundus- ja taasterakenduse abil
Google’i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google’i
serverisse. Samuti saate sisse lülitada automaatse taastefunktsiooni, et rakenduse
andmed ja seaded rakenduse taasinstallimisel taastada.
Selle rakenduse abil saate varundada järgmist tüüpi andmeid:
rakendused;
järjehoidjad;
Wi-Fi-võrgud;
muud seaded.
Andmete varundamine Google™-i kontole
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Leidke ja koputage
Seaded
>
Varundamine ja lähtestamine
.
3
Koputage jaotises
Google™’i varundus ja taaste
valikut
Varunda minu andmed
ja
seejärel koputage liugurit.
Automaatse taastamise lubamine või keelamine rakenduse uuesti installimisel
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Leidke ja koputage
Seaded
>
Varundamine ja lähtestamine
.
3
Koputage jaotises
Google™’i varundus ja taaste
liugurit
Automaatne taastamine
.
43
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links