Veebilehtede sirvimine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Internet ja võrgud
Veebilehtede sirvimine
Veebibrauser Google Chrome™ Android™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades
eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake
veebilehel http://support.google.com/chrome linki „Chrome for Mobile
ˮ
(„Chrome
mobiilile
ˮ
).
Veebi sirvimine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ikoon
ja koputage seda.
3
Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google™-i
kontole sisse või sirvige rakendusega Google Chrome™ anonüümselt.
4
Sisestage otsingu- ja aadressiväljale otsingutekst või veebiaadress ning puudutage
seejärel klaviatuuril klahvi
.
Interneti- ja MMS-i seaded
Kui Wi-Fi-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks ja Internetile
juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-teenuse
(multimeediumsõnumiteenuse) seadetega mobiilandmeside ühendus. Siin on esitatud
mõned näpunäited.
Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-i seaded teie
seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja
multimeediumsõnumeid saatma.
Need seaded on võimalik alla laadida Wi-Fi kaudu.
Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada.
Kui te Interneti- või MMS-i seaded kogemata kustutate, laadige need uuesti alla.
Kui te ei saa mobiilsidevõrgu kaudu Interneti-ühendust luua või multimeediumsõnumside
ei toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on seadmesse alla laaditud, vaadake
veebiaadressil
www.sonymobile.com/support/
tõrkeotsingu näpunäiteid võrgu
levipiirkonna, mobiilandmeside ja MMS-i probleemide kohta.
Kui STAMINA-režiimis on energia säästmiseks valitud akuaja eelistamine, peatatakse
kogu mobiilandmeside, kui ekraan on välja lülitatud. Kui see põhjustab
ühendusprobleeme, keelake mõne rakenduse ja teenuse peatamine või lülitage
STAMINA-režiim ajutiselt välja.
Kui jagate seadet mitme kasutajaga, saab ainult seadme omanik (ehk peamine kasutaja)
menüüst Seaded Interneti- ja sõnumsideseadeid alla laadida, aga allalaaditud seaded
rakendatakse kõigile kasutajatele.
Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Rohkem
>
Interneti-seaded
.
3
Koputage valikut
NÕUSTU
. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse
olekuribale
ja mobiilandmesideühendus lülitatakse automaatselt sisse.
Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust või
Wi-Fi
-võrguühendusi. Minge takistustevabasse avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige
uuesti.
45
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links