Värskenda - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Rohkem
>
Mobiilivõrgud
.
3
Valige SIM-kaart.
4
Koputage valikut
Pöörduspunktinimed
>
.
5
Puudutage valikut
Nimi
ja sisestage soovitud nimi ning seejärel puudutage valikut
OK
.
6
Puudutage valikut
APN
ja sisestage pöörduspunkti nimi, seejärel puudutage
valikut
OK
.
7
Sisestage muu nõutav teave. Kui te ei tea, missugust teavet sisestada, pöörduge
lisateabe saamiseks oma võrguoperaatori poole.
8
Kui olete valmis, koputage nuppu
ja seejärel nuppu
Salvesta
.
Allalaaditud Interneti ja MMS-i seadete vaatamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Otsige üles ja koputage
Seaded
>
Rohkem
>
Mobiilivõrgud
.
3
Valige SIM-kaart.
4
Koputage valikut
Pöörduspunktinimed
.
5
Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.
Wi-Fi
Wi-Fi-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu
võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi-võrguga, jätab teie seade selle võrgu
meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas
olete.
Mõne Wi-Fi-võrgu kasutamiseks peate eelnevalt vastaval veebilehel sisse logima.
Lisateabe saamiseks pöörduge Wi-Fi-võrgu administraatori poole.
Saadaolevad Wi-Fi-võrgud võivad olla avatud või turvatud.
Avatud võrku tähistab ikoon
, mis kuvatakse Wi-Fi-võrgu nime kõrval.
Turvatud võrku tähistab ikoon
, mis kuvatakse Wi-Fi-võrgu nime kõrval.
Mõnda Wi-Fi-võrku ei kuvata saadaolevate võrkude loendis, kuna need võrgud ei edasta oma
võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi-võrkude
loendisse käsitsi lisada.
Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja puudutage valikuid
Seaded
>
Wi-Fi
.
3
Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit.
Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks võib kuluda mõni sekund.
Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke valikud
Seaded
>
Wi-Fi
ja koputage neid.
3
Puudutage liugurit, et Wi-Fi sisse lülitada. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi-
võrgud.
4
Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks koputage seda. Turvatud võrgu korral
sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon
.
Saadaolevate võrkude otsimiseks koputage ikooni
ja seejärel valikut
Värskenda
. Kui teil ei
õnnestu Wi-Fi-võrguga ühendust luua, vaadake asjakohaseid näpunäiteid tõrkeotsinguks
aadressil
www.sonymobile.com/support/
.
46
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links