Wi-Fi -võrgu signaali tugevuse suurendamine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Wi-Fi-võrgu käsitsi lisamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke valikud
Seaded
>
Wi-Fi
ja koputage neid.
3
Kerige alla ja koputage üksuste loendi lõpus olevat ikooni
.
4
Sisestage teave valiku
Võrgu nimi (SSID)
kohta.
5
Turbetüübi valimiseks puudutage välja
Turve
.
6
Vajaduse korral sisestage parool.
7
Täpsema valiku (nt puhverserveri ja IP seadete) redigeerimiseks valige
Täpsemad
valikud
ja redigeerige neid soovitud viisil.
8
Koputage valikut
SALVESTA
.
Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi-võrgu administraatori poole.
Wi-Fi -võrgu signaali tugevuse suurendamine
Wi-Fi-võrgu signaali vastuvõtu parandamiseks on mitu võimalust.
Liigutage seade Wi-Fi-pääsupunktile lähemale.
Liigutage Wi-Fi-pääsupunkt eemale kõikidest võimalikest takistustest või häirijatest.
Ärge katke kinni seadme Wi-Fi-antenni ala (joonisel esile tõstetud ala).
Wi-Fi seaded
Kui olete Wi-Fi-võrguga ühenduse loonud või läheduses on saadaval Wi-Fi-võrgud, on
teil võimalik vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada valiku, et seade annaks
teile märku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi-võrk.
Wi-Fi-võrgu teadaannete lubamine või keelamine
1
Lülitage Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.
2
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
3
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Wi-Fi
.
4
Puudutage ikooni
ja seejärel liugurit
Võrguteadaanne
.
Ühendatud Wi-Fi-võrgu üksikasjaliku teabe vaatamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Wi-Fi
.
3
Puudutage seda Wi-Fi-võrku, millega on parajasti ühendus. Kuvatakse üksikasjalik
võrguteave.
Wi-Fi -võrgu unerežiimi reeglite lisamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Wi-Fi
.
3
Puudutage ikooni
ja seejärel valikut
WiFi on unerežiimi ajal sees
.
4
Tehke valik.
47
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links