Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Mobiilandmeside jagamine teise Bluetooth®-seadmega
1
Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth®-seade oleks seotud ning
mobiilandmeside oleks teie seadmes aktiveeritud.
2
Teie seade
: Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
3
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Rohkem
>
Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt
ning seejärel puudutage funktsiooni
Bluetoothi edasijagamine
lubamiseks liugurit.
4
Bluetooth®-seade
: Seadistage seade nii, et see looks võrguühenduse
Bluetooth®-ühenduse kaudu. Kui kasutate teise seadmena arvutit, uurige
seadistamise lõpuleviimiseks sellekohaseid juhiseid. Kui teine seade töötab
Android™-i operatsioonisüsteemiga, puudutage seotud seadme nime kõrval
olevat seadete ikooni. Selleks valige
Seaded
>
Bluetooth
>
Seotud seadmed
ning
seejärel märkige ruut
Internetti juurdepääs
.
5
Teie seade
: Oodake, kuni olekuribal kuvatakse ikoon
. See kuvatakse siis, kui
seadistamine on lõpule viidud.
6
Funktsiooni keelamiseks puudutage jaotise
Bluetoothi edasijagamine
kõrval
olevat liugurit uuesti.
Funktsioon
Bluetoothi edasijagamine
lülitatakse välja iga kord, kui oma seadme või
Bluetooth®-ühenduse välja lülitate.
Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi-pääsupunktina
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Otsige üles ja koputage
Seaded
>
Rohkem
>
Lõastamine ja teisaldatav
pääsupunkt
.
3
Koputage valikut
Teisaldatava pääsupunkti sätted
>
Konfigureeri pääsupunkti
.
4
Sisestage teave
Võrgu nimi (SSID)
kohta.
5
Turbetüübi valimiseks puudutage välja
Turve
. Vajaduse korral sisestage parool.
6
Koputage valikut
SALVESTA
.
7
Koputage ikooni
ja seejärel funktsiooni
Teisaldatav pääsupunkt
lubamiseks
liugurit.
8
Vajaduse korral puudutage kinnitamiseks valikut
OK
. Kui teisaldatav Wi-Fi-
pääsupunkt on aktiivne, kuvatakse olekuribal ikoon
.
Mobiilandmeside ühenduse kasutuse lubamine WPS-toega seadmel
1
Veenduge, et teie seade toimiks teisaldatava pääsupunktina.
2
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
3
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Rohkem
>
Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt
>
Teisaldatava pääsupunkti sätted
.
4
Veenduge jaotises
Konfigureeri pääsupunkti
, et teisaldatav pääsupunkt oleks
kaitstud parooliga.
5
Lubage režiim
Leitav
, kui see on keelatud.
6
Puudutage valikut
WPS-nupp
ja järgige juhiseid. Teine võimalus on valida
>
WPS-i PIN-koodi kirje
ning seejärel sisestada WPS-toega seadme kuvatav PIN-
kood.
Mobiilse pääsupunkti ümbernimetamine või turvamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Rohkem
>
Lõastamine ja teisaldatav
pääsupunkt
.
3
Koputage valikut
Teisaldatava pääsupunkti sätted
>
Konfigureeri pääsupunkti
.
4
Sisestage teave
Võrgu nimi (SSID)
kohta.
5
Turbetüübi valimiseks puudutage välja
Turve
.
6
Vajaduse korral sisestage parool.
7
Koputage valikut
SALVESTA
.
Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all
Teil on võimalik jälgida andmete hulka, mida teie seade on kindlaksmääratud perioodi
jooksul mobiilandmeside või Wi-Fi-ühenduse kaudu saatnud või vastu võtnud. Näiteks
saate vaadata üksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilandmeside ühenduse
49
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links