Kõnede piiramine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Kahe SIM-kaardi kättesaadavuse lubamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke valikud
Seaded
>
SIM-kaardid
>
Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus
ja
koputage neid.
3
Funktsiooni lubamiseks koputage liugurit menüüs
Kaksik SIM-kaardi
kättesaadavus
.
4
Toimingu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui kahe SIM-kaardi kättesaadavuse funktsioon pärast selle lubamist ei tööta, kontrollige, kas
olete mõlema SIM-kaardi puhul sisestanud telefoninumbrid õigesti. Mõnel juhul tuvastatakse
numbrid häälestamise ajal automaatselt. Muidu palutakse teil need käsitsi sisestada.
Kõnede piiramine
Blokeerida saate nii kõiki sissetulevaid ja väljaminevaid kõnesid kui ka teatud
kategooriatesse kuuluvaid kõnesid. Kui olete saanud teenusepakkujalt PIN2-koodi, saate
väljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega). Kui teie teenuseleping
sisaldab kõneposti teenust, saate kõik teatud kindlalt kontaktilt saabuvad kõned otse
kõneposti suunata.
Kõik võrguoperaatorid ei toeta FDN-i. Pöörduge oma võrguoperaatori poole ja küsige järele,
kas teie SIM-kaart või võrguteenus toetab seda funktsiooni.
Teatud numbrilt tulevate kõnede ja sõnumite blokeerimine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
>
Seaded
>
Blokeeritud numbrid
>
Lisa number
.
3
Sisestage telefoninumber, millelt tulevad kõned ja tekstsõnumid soovite blokeerida,
ja koputage seejärel valikut
BLOKEERI
.
Valiknumbrite lubamine või keelamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Kõne
.
3
Valige SIM-kaart.
4
Puudutage valikut
Lubatud valiknumbrid
.
5
Kui soovite valiknumbrid lubada, valige
Aktiveeri lubatud valiknumbrid
. Kui soovite
valiknumbrid keelata, valige
Desaktiveeri lubatud valiknumbrid
.
6
Sisestage PIN2-kood ja puudutage valikut
OK
.
Lubatud kõnevastuvõtjate loendi avamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage valikuid
Seaded
>
Kõne
.
3
Valige SIM-kaart.
4
Koputage valikuid
Lubatud valiknumbrid
>
Lubatud valiknumbrid
.
SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
.
2
Otsige üles ja valige
Seaded
>
Kõne
.
3
Valige SIM-kaart.
4
Koputage valikuid
Lubatud valiknumbrid
>
Muuda PIN2-koodi
.
5
Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu
OK
.
6
Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu
OK
.
7
Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu
OK
.
Konkreetselt kontaktilt tulevate kõnede saatmine otse kõneposti
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke ja koputage ikooni
.
3
Valige soovitud kontakt.
4
Koputage valikuid
>
.
5
Märkige valiku
Kõik kõned kõneposti
kõrval olev ruut.
6
Koputage valikut
SALVESTA
.
71
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links