Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Kontakti saatmine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
, seejärel valikut
.
2
Koputage selle kontakti nime, kelle üksikasju soovite saata.
3
Koputage ikooni
ja seejärel valikut
Jaga
.
4
Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Mitme kontakti korraga saatmine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
ja seejärel ikooni
.
2
Puudutage pikalt mõnda kontakti ja täitke või tühjendage seejärel märkeruudud
nende kontaktide kõrval, mida soovite jagada.
3
Puudutage ikooni
ja seejärel valikut
Jaga
.
4
Valige sobiv edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kõikide kontaktide saatmine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
ja seejärel ikooni
.
2
Puudutage ikooni
ja siis koputage valikuid
Impordi/ekspordi
>
Jaga kõiki
kontakte
, et alustada kõikide kontaktide eksportimist.
3
Lohistage olekuriba allapoole. Kui eksportimine on lõpule viidud, koputage
vastavat teadaannet.
4
Valige sobiv edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid
Kontaktide sünkroonimisel uue kontoga või muul viisil kontaktiteabe importimisel võivad
rakenduses Kontaktid tekkida topeltkirjed. Kui see juhtub, võite tekkinud topeltkirjed
ühendada üksikkirjeks. Kui ühendate kirjed kogemata, saate need hiljem uuesti eraldada.
Kontaktide linkimine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
ja seejärel ikooni
.
2
Puudutage pikalt kontakti, mille soovite teise kontaktiga liita.
3
Märkige liidetava kontakti kõrval olev märkeruut.
4
Puudutage ikooni
ja seejärel valikut
Lingi
. Esimese kontakti andmed lisatakse
teisele kontaktile ja lingitud kontaktid kuvatakse kontaktiloendis ühe kontaktina.
5
Kinnitamiseks puudutage valikut
Lingi
.
Lingitud kontaktide eraldamine
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
ja seejärel ikooni
.
2
Puudutage lingitud kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni
.
3
Puudutage ikooni
ja seejärel valikut
Tühista linkimine
.
4
Kinnitamiseks puudutage valikut
TÜHISTA LINKIMINE
.
79
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links