Sõnumite lugemine ja saatmine - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Sõnumside ja vestlused
Sõnumite lugemine ja saatmine
Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule
saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse.
Tähemärkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest.
Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub
samuti operaatorist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.
1
Vestluste loendisse naasmine
2
Sõnumi saatjale helistamine
3
Lisavalikute kuvamine
4
Saadetud ja vastu võetud sõnumid
5
Lõpetatud sõnumi saatmine
6
Manuste lisamine
Sõnumi koostamine ja saatmine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
, seejärel leidke ikoon
ja koputage seda.
2
Koputage ikooni
.
3
Sisestage adressaadi nimi või telefoninumber ja tehke seejärel valik soovituste
hulgast. Kui adressaat pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number käsitsi.
4
Kui soovite saata rühmasõnumi, korrake eelkirjeldatud toimingut, et lisada rohkem
saajaid.
5
Koputage valikut
Kirjutage sõnum
ja sisestage oma sõnumi tekst.
6
Kui soovite lisada manuse, tehke sobiv manusevalik.
7
Sõnumi saatmiseks koputage üht nuppudest
selle alusel, millist SIM-kaarti
soovite kasutada.
Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse
sõnaga
Mustand
.
Vastuvõetud sõnumi lugemine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
, seejärel leidke valik
ja koputage seda.
2
Koputage soovitud vestlust.
3
Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage seda.
Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mällu.
Sõnumile vastamine
1
Koputage kuval
Avakuva
valikut
, seejärel leidke ja koputage valikut
.
2
Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.
3
Sisestage vastus ja koputage üht nuppudest
vastavalt sellele, millist SIM-kaarti
soovite kasutada.
80
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links