Sõnumside seaded - Sony G3221 Manual

Sponsored links

Saatja numbri salvestamine kontaktina
1
Puudutage kuval
Avakuva
ikooni
ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni
.
2
Puudutage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel puudutage käsku
SALVESTA
.
3
Valige olemasolev kontakt või puudutage valikut
Uue kontakti loomine
.
4
Muutke kontakti teavet ja puudutage valikut
SALVESTA
.
Sõnumside seaded
Sõnumiteadaannete seadete muutmine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
, seejärel leidke ikoon
ja koputage seda.
2
Koputage ikooni
ja seejärel valikut
Seaded
.
3
Teavitusheli määramiseks koputage valikut
Märguandeheli
, seejärel tehke soovitud
valik või koputage ikoonil
ja valige mõni seadmesse salvestatud muusikafail.
4
Kinnitamiseks koputage valikut
VALMIS
.
5
Teavitusi puudutavate lisaseadete kohandamiseks koputage liugureid.
Väljuvate sõnumite edastusraportite lubamine või keelamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
, seejärel leidke ikoon
ja koputage seda.
2
Koputage ikooni
ja seejärel valikut
Seaded
.
3
Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks koputage valiku
Edastusraport
liugurit.
Kui edastusraportid on sisse lülitatud, kuvatakse edukalt edastatud sõnumite juures vastav
märge.
Videovestlus
Videovestluse rakendusega Duo™ saate oma seadme kaudu vestelda sõpradega, kes
kasutavad samuti seda rakendust Android™-i ja iOS-seadmetes.
Lisateabe saamiseks selle rakenduse kasutamise kohta minge veebisaidile https://
support.google.com/duo/.
Videokõnefunktsioon töötab ainult esikaameraga seadmetes.
Duo™ rakenduse kasutamine
1
Koputage kuval
Avakuva
ikooni
.
2
Leidke valik
Duo
ja koputage seda.
82
See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

Sponsored links